UKM-8 : People Mapping กลุ่มที่ 1-4 (2) กำหนดทิศทางเป้าหมายให้ชัดเจน

  ติดต่อ

(2) กำหนดทิศทางเป้าหมายให้ชัดเจน

(สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในแต่ละเรื่องครับ)

     - วิเคราะห์เป้าหมาย (3/3) (เนตรชนก จันทร์สว่าง)

     - สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อการวิจัย (2/4) (นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์)

     - วัตถุประสงค์ชัดเจน (4/1) (ภาวดี ภักดี)

     - การใช้ KM เป็นเครื่องมือแบ่งปันความรู้ก่อน/ขณะ/หลังการทำงาน ทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงาน (9/4) (พัชรี)

     - เป้าหมายเดียวกัน (4/1) (ภาวดี ภักดี)

     - แผนปฏิบัติการดี (1/1) (รังสรรค์ เนียมสนิท)

     - สร้างกิจกรรมเชิงรุก (5/1) (เสถียร   แป้นเหลือ)

     - ลองปฏิบัติแล้วมาทบทวนปัญหา อุปสรรค เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน (1/2) (พิชชา ถนอมเสียง)

     - การทำ AAR (1/2) (พิชชา ถนอมเสียง)

     - การประเมินผล (1/2) (พิชชา ถนอมเสียง)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

หมายเลขบันทึก: 58864, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:19:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#people#mapping#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)