เมื่อถึงวันงานคนพิการ

ศิริพร
วันงานคนพิการคงเป็นวันที่หลายๆคนคงจำไม่ได้หรือไม่รู้จัก.....

 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2549  ที่สวนอัมพรมีการจัดงานวันคนพิการ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   วันงานคนพิการคงเป็นวันที่หลายๆคนคงจำไม่ได้หรือไม่รู้จักด้วยว่ามีวันงานคนพิการ   ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 42 แล้ว   งานวันคนพิการจะจัดในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี    เป็นกิจกรรมของประเทศไทยเพื่อร่วมในการจัดงานวันคนพิการสากลของทุกปี     ซึ่งการจัดงานวันคนพิการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์กัน ให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ  การเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆเกี่ยวกับการบำบัดรักษา   การป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งการประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2549

         เมื่อพูดถึงวันคนพิการสากลจึงอยากจะย้อนถึงความเป็นมาของวันคนพิการสากล          องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น " วันคนพิการสากล " เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการเนื่องในวันคนพิการสากลอีกด้วย            นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ปี พ.ศ. 2526-2535 เป็นทศวรรษคนพิการแห่งสหประชาชาติ หรือ “United  Nation  Decade  of  Disabled  Persons,1983-1992”  ประเทศต่างๆ รวมไปถึงองค์การต่างๆในทุกภูมิภาคทั่วโลก ได้ตื่นตัวในการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ   ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิค หรือ ESCAP ได้จัดการประชุมครั้งที่ 48 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ประชุมได้มีมติประกาศให้ปี พ.ศ. 2536- 2545 เป็นทศวรรษคนพิการภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค หรือรู้จักกันในนามสากลทั่วโลกว่า "Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 1993-2002" โดยมีจุดประสงค์หลักในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาคนพิการในทุกๆด้าน  ทั่วทุกประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟิค

     ข้อมูลจากการสำรวจขององค์การสหประชาชาติพบว่า กลุ่มประเทศแถบเอเชีย และแปซิฟิค  มีจำนวนประชากรที่เป็นบุคคลพิการมากที่สุดในโลก ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากปัญหาของความยากจน   นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเพราะสาเหตุของความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุและผลของสงคราม และมีแนวโน้มว่าความพิการทุพพลภาพนี้จะเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ######################  

http://www.dfid.gov.uk/news/files/devawareness/disability-day.asp

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์

คำสำคัญ (Tags)#คนพิการ#สวัสดิการสังคม#สังคมสงเคราะห์#ปัญหาสังคม

หมายเลขบันทึก: 58863, เขียน: 12 Nov 2006 @ 13:31 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)