เมื่อเดินทางกลับจาก ไปร่วมการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 (4/2549) เมื่อวันที่ 2 4 พ.ย 49 และได้ฟังเรื่องเล่า ที่เล่าสู่กันฟังในรถตู้ขากลับของ ศ. ละออศรี เสนาะเมือง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการทำวิจัย เกี่ยวกับสัตว์ตัวเล็ก ๆ ในน้ำ ซึ่งต่อมา ได้รับพระราชทาน พระนาม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพื่อตั้งชื่อ ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร ซึ่งอาจารย์วิบูลย์ได้รวบรวมไว้ในบันทึก http://gotoknow.org/blog/nurqakm/58711   อาจารย์ละออศรี ได้เล่าถึงการค้นหา ไรน้ำนางฟ้า อย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง ไม่ย่อท้อ เป็นเวลา นานถึง 5 ปี โดยตามไปหาบ่อน้ำที่เคยพบไรน้ำนางฟ้าครั้งแรก ตามไปสอบถามจากชาวบ้าน โดยถ่ายรูปไปให้ชาวบ้านดู จนได้ทราบว่า ไรน้ำนางฟ้าอยู่ในบ่อน้ำชั่วคราว จึงเป็นที่มาของความสำเร็จของการทำวิจัยที่มีชื่อเสียงดังกล่าว ตอนฟังอาจารย์เล่า ได้รสชาติกว่าที่นำมาเขียนมากเลยค่ะ เพราะได้เห็นแววตาแห่งความภูมิใจ ได้ยินเสียงที่มีความสุขในการเล่า นี่แหละเรื่องเล่าเร้าพลัง เหมือนที่อาจารย์บอกไว้ว่า ผลสำเร็จ ต้องจริงจัง ทุ่มเท จริงใจ และมีความสุขกับการทำงาน