หนังสือดีสำหรับเด็ก ๖ เดือน - ๖ ปี (๑๐๙)


บันทึก ๑๐๙ หนังสือดีสำหรับเด็ก ๖ เดือน - ๖ ปี

........ผู้เขียนมีโอกาสได้อ่านหนังสือ "หนังสือดีสำหรับเด็ก ๖ เดือน - ๖ ปี" โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงใคร่นำมาฝากสมาชิก

........หนังสือหรือวรรณกรรมสำหรับเด็ก มุ่งให้ความรู้ ความเพลิดเพลินกับเด็ก โดยเฉพาะเด็กในวัย ๖ เดือน-๖ ปี ยังอ่านหนังสือไม่ได้ พ่อแม่หรือผู้ใหญ่คอยอ่านให้ฟัง ทำให้เกิดความใกล้ชิด อบอุ่นแก่เด็ก ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน คุณธรรมจริยธรรม ช่วยพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ให้กับเด็ก หนังสือเป็นสื่อที่จะสร้างเด็กให้มีความฉลาดและเป็นคนดี โดยที่ผู้ใหญ่อ่านหนังสือหรือเล่านิทานดีๆให้เด็กได้ฟัง และก่อนนอนทุกคืนยิ่งดี

ในหนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนะวิธีการอ่านหนังสือในหัวข้อ "พ่อแม่ลูกสนุกด้วยกันในโลกหนังสือ" ไว้ดังนี้

๑. จัดมุมหนังสือในบ้าน เป็นมุมสบายเพื่อเก็บหนังสือและทำให้เด็กได้เรียนรู้เมื่อใดต้องการก็จะมาหยิบที่มุมนี้

๒. จัดบรรยากาศในบ้านเอื้อต่อการอ่านหนังสือ และทำกิจกรรมอื่นร่วมกันของพ่อ แม่ ลูก

๓. สร้างช่วงเวลาที่ชื่นชอบที่จะมาอ่านหนังสือร่วมกัน

๔. อ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ ๕-๑๕ นาที อ่านเมื่อไหร่ ที่ไหนก็ได้

๕. อ่านออกเสียงสูงๆต่ำ ๆทำเสียงเล็กน้อย หนัก เบา ตามคำและเนื้อเรื่องในหนังสือ เพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจในสิ่งที่อยู่ในหนังสือ ชวนเด็กให้ดูภาพ พร้อมกับกอด

สัมผัส หยอกเย้า และเคลื่อไหวร่างกายเด็กไปตามเนื้อเรื่องในหนังสือ

๖. ในกรณีอ่านไม่ออก ไม่คล่อง ให้ใช้ภาพเป็นเครื่องมือในการพูดคุย ชี้ชวนและสอนเด็กด้วยการโยงประสบการณ์ชีวิตของพ่อแม่

๗. ใช้ช่วงเวลาในการอ่าน เป็นช่วงเวลาในการต่อยอดความาคิดของเด็กด้วยการตั้งประเด็นคำถามและพูดคุยกับเด็ก แล้วกระตุ้นให้เด็กพูดตาม

๘. ใส่ใจและตอบรับทุกครั้งที่เด็กแสดงความสนใจในหนังสือ เช่นเดินไปหยิบหนังสือมาให้พ่อแม่ จูงมือพ่อแม่ไปมุมหนังสือ หรือส่งสายตาอ้อนวอนให้อ่านหนังสือให้ฟังก่อนนอน

หนังสือที่ผ่านการคัดสรรแล้วมีดังนี้

๑. หนังสือที่เหมาะสมตามวัยเด็กอายุต่ำกว่าหนึ่งปี มี ๖ เล่ม ได้แก่ จันทร์เจ้าข้า,แมงมุมลาย(น้านกฮูก ) น้องมีเล่นกับพ่อ(ชิเงโอะ วาทานาเบะ) ตั้งไข่ล้ม,รู้ไหมหนูชอบทำอะไรกับพ่อ , รู้ไหมหนูชอบทำอะไรกับแม่(ตุ๊บป่อง)

๒. หนังสือที่เหมาะสมตามวัยเด็กอายุ ๑-๓ ปี มี ๓๕ เล่ม ได้แก่ กระต๊าก กระต๊าก,กุ๊กไก่ปวดท้อง,กุ๊กไก่,จะไปไหนหนูไปด้วย,ดุ๊กดิ๊ก,เท้งเต้ง,หนูรู้นะไม่เล่นหรอก,โอละเห่ (ตุ๊บป่อง) ของลูกหมีอันไหน,เอ๊ะ ! นั่นเสียงใคร (ลำพู แสงลภ) ขอบคุณ ขอบคุณ (สิริลักษณ์ รัตนสุวัฒน์) ขอหนูหลับหน่อย (รินดา ดลานุวัฒน์) จะไปไหนจ๊ะ,นางฟ้าปีกหาย,นางฟ้าสีรุ้ง,แม่ไก่กะลูกไก่,สนุกนับสนุกแน่แม่กับลูก (รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์) ดนตรีไทยในหรรษา(ภัทรา แสงดานุช) ที่อยูของใคร(สาธิต ทรงวิทยา) น้องหมีขี่เป็นนะ,น้องหมีสร้างบ้าน,น้องหมีมอมแมม,น้องหมีสวัสดีครับ,น้องหมีสู้สู้,น้องหมีหม่ำหม่ำ(ชิเงโอะ วาทานาเบะ) นอนละนะพระจันทร์(พรอนงค์ นิยมค้า) เพื่อนน้อยน่ารัก,ปากของใคร(ผศ.เกริก ยุ้นพันธ์) มดสิบตัว(ชีวัน วิสาสะ) มากินข้าด้วยกันนะ,อาบน้ำด้วยกันนะ(วชิราวรรณ ทับเสือ) เม่นหลบฝน(ปรีดา ปัญญาจันทร์) ยามเช้าเบิกบาน(พัชรี มีสุคนธ์) รองเท้าสีแดง(หนูรัตน์ สิงห์สุพรรณ) สวัสดี..สวัสดี(สิริลักษณ์ รัตนสุวัฒน์)

๓. หนังสือที่เหมาะสมตามวัยเด็กอายุ ๔-๕ ปี มี ๙๑ เล่ม

กระดองลายกับกระต่ายหูเรียน,กระต่ายตื่นตูม,กากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโต,กาดำกับหงส์ขาว,โก๊ะเลี้ยงแกะ,ไก่น้อยกับพลอยสีแดง,ขนเทากับเงาในน้ำ,ขนมกล้วยกระทงน้อย,ขนมครกน่าแคะ,จอมขอจ๋อ จ๋อ เจี๊ยก เจี๊ยก,เจ้าป่าปวดหัว,เจ้าหมูหูหาย,ตลาดเช้าว้าวอร่อย,ตลาดน้ำอ้ำอร่อย,มดขยันกับจั๊กจั่นเสียงใส,ราชสีห์ขนปุยกับหนูจ๊ดตัวจ้อย ,หนูจิ๊ดกระจ้อยร่อยกับหนูจ่อยกระจิริด,ห้าจี๊ด เจี๊ยว จ๊าว กับแมวหง่าวดุ๊ ด ,เหมี่ยวเมี่ยวไม่อยากเหมียว(ตุ๊บป่อง)

กระดุ๊กกระดิ๊ก กระด๊อกกระแด๊ก,ความรักอบอุ่น,คุณลุงชอบปลูกต้นไม้,ชาวนาของไทย,เอ๊ะ!หางของใคร (เกริก ยุ้นพันธ์) ก๊อก ก๊อก ขอค้างคืนหนึ่งนะ (ทัน โคอิเดะ)

กระรอกซุ่มซ่ามกับแอ๊ปเปิ้ลยักษ์ (รุจิรา เชาว์ดี)

กุ๋งกิ๋งท้องผูก,กุ๋งกิ๋งตัวมอม,กุ๋งกิ๋งปวดฟัน,กุ๋งกิ๋งหัวเหม็น (มลฤดี ทองกลอย)

ก็แค่หมวกใบกระจิริด (เบ็กกี้ บลูม) กูจี กูจี (เฉินจื้อหยวน)

ข้าว,คุณปู่นักร้องเพลงกล่อม,หงส์น้อยหัดบิน (น้านกฮูก)

ของขวัญของหอยทาก,ม้าน้อยร้องเพลง (ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์)

ค้างคาวค้างคืน (ขัตติยดา ไชยโย) คุณแม่ขา อุ้มหน่อย,ลิงน้อยโอ้เอ้,โอม...เพี้ยง (เกวลิน กายทอง)

คำพูดไม่ได้มีไว้ทำร้ายกัน,เท้ามิได้มีไว้เตะ,ฟันมิได้มีไว้กัด,มือไม่ได้มีไว้ตี (เอลิซาเบท เวอร์ดิก)

คุณแม่พุงโต (วิมล วงษ์วัทนีย์) ขนมแป้งจี่ (แม้นมาส ชวลิต)

คุณฟองฟันหลอ,คุณฟองนักแปรงฟัน,เจ้าหนูเมืองพิสดาร,เล่นริมน้ำ,อีเล้งเค้งโค้ง (ชีวัน วิสาสะ)

ช่วยด้วยหนูหลงทาง (สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ)

ชายหญิงเท่าเทียม ขอเล่นด้วยคนนะ (เอื้อมพร สัมมาทิพย์)

ชุดวิเศษของฉัน (คายาโกะ นิชามากิ) ชุดหนูอยากรู้ ตด (ชินตะ โช)

ชุดหนูอยากรู้ อึ (ทาโร โกมิ) ดอกไม้ของนางฟ้า,ลูกเต่าต้วมเตี้ยม (รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์)

ดั่งดอกไม้บาน (แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต) ทายซิ ทายซิ หนูรักพ่อมากแค่ไหน (แซม แม็คบราทนีย์)

ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร (ตุลย์ สุวรรณกิจ) บ้านเรามีเงาประหลาด(พัชรี มีสุคนธ์)

นางฟ้าเจ็ดสี (ภัทรวลี นิ่มนวล) บ้านน้อยของหนูปิ๊ปป้า (Betty Durrell)

บิ๊กซ่าขี้โมโห (มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) ปลาวาฬขี้โมโห (ยิ่งลักษณ์ ช่วงทอง)

แบ่ง "ฉัน" บ้างสิ (ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล) ผมรักแม่ที่สุดเลยครับ (Ulrke Kaup)

พระจันทร์อยากมีเพื่อน,เล่นกลางแจ้ง (ปรีดา ปัญญาจันทร์) พ่อคนดีที่หนึ่งเลย (Alison Ritchie)

พระจันทร์อร่อยไหม (ไมเคิล เกรจ์เนียช) เพราะว่าแม่รักลูกมากจ๊ะ (กิโด ฟาน เกเน็คเทน)

มาเล่นด้วยกันนะ (มารี ฮอลล์ เอทส์) ระฆังเบิกบาน(ว.วริรเมธี)

ไม่อยากเป็นควาย(ดร.สายสุรี จุติกุล) ลูกเจี๊ยบห้า5ตัว (วริราวรรณ ทับเสือ)

ลายของใคร (ระพีพรรณ พัฒนเวช) ลูกไม้ไกลต้น (ระวี นิมมานะเกียรติ)

ลูกหมีเป็นหวัด,ลูกหมีปวดท้อง,ลูกหมีปวดฟัน (พรจันทร์ จันทวิมล)

ลูกบอลเที่ยวชายทะเล,ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ (วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์)

หนอนจอมหิว (อิริค คาร์ล) หนูไม่เคยลืม (แสงโสม เตรียมอมรวุฒิ)

หนูเต้นระบำ (ป๊อก ป๊อก) หนูนิดไม่อยากกินผัก (ลำพู แสงลภ)

อย่า!เดวิด (David Shannon) เอาคืนเขาไปนะแจ๊ค(ฟิล ร็อกซ์บี คอกซ์)

(อร วรรณดา ๕-๔-๕๘)

หมายเลขบันทึก: 588503เขียนเมื่อ 5 เมษายน 2015 16:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 เมษายน 2015 17:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

ขอบคุณคุณครูที่แนะนำ

หนังสือดีๆทั้งนั้นเลยครับ

ขอบคุณค่ะ ดร.ขจิต ฝอยทอง

ใช่ค่ะ เป็นหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการแล้ว

ผู้ปกครอง และครู ควรให้เด็กได้อ่าน หรืออ่านให้เด็กฟังค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี