ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (2)

ศ ระพี สาคริก "ผู้บริหารกับวิญญาณของความเป็นครู" 24 มกราคม 2551

ผมสรุปปรัชญานี้เป็นการเรียนรู้รากฐานของความเป็นมนุษย์ ต้องลดตัวนอบน้อมรับใช้ คุณธรรมนั้นจะเกิดขึ้นเอง
ผู้ที่มีภาวะผู้นำจะต้องมีจิตใจเช่นนี้ จิตใจแห่งการถ่อมตนรับใช้ มุ่งที่จิตใจมากกว่าระเบียบโครงสร้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคคลสำคัญและวาทะสำคัญทางการศึกษาความเห็น (0)