กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติปี 2558

มนัสดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อสม.แห่งชาติ (วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ กำลังใจให้แก่ อาสาสมัคร ที่ได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัคร จึงได้มีการมอบรางวัล อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น และ หมู่บ้านสาธารณสุขมูลฐานดีเด่น อีกทั้งยังมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่อาสาสมัคร ระดับชาติอีกด้วย

อาสาสมัครสาธารณสุข คือ บุคคลที่มีความสมัครใจ เสียสละ ทำงานเพื่อสังคม เพื่อส่วนรวม ในด้านการพัฒนาสุขภาพ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นรายเดือน โดยมีชื่อย่อว่า "อสม" สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

1. อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ภูมิภาค หมายความว่า อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง รวมถึงเมืองพัทยา เรียกว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
2. อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่า อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียกว่า อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.)
3. อาสาสมัครสาธารณสุข ของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านการอบรมตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อสม.กฟผ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขขนส่งมวลชน (อสม.ขสมก) ฯลฯ
4. อาสาสมัครสาธารณสุขกิตติมศักดิ์ หมายความว่า บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์หรือสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณะสุข

วัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้แก่

1. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีที่ง่ายประหยัด และทั่วถึง

2. เพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในชนบท

3. เพื่อแก้ไขปัญหารักษาพยาบาลหรือดูแลรักษาสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของประชาชน

ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพ อนามัยของเพื่อนบ้านโดยมิหวังผล ตอบแทนใดๆ เรียกว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีความสมัครใจที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละ และมีเวลาพอที่จะช่วยเหลือชุมชน
2. มีความรู้อ่านออกเขียนได้
3. เป็นผู้ที่ชาวบ้านไว้วางใจ
4. มีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในหมู่บ้านนั้น ๆ
5. มีอาชีพแน่นอนและมีรายได้เลี้ยงตนเอง
6. ตั้งบ้านเรือนอยู่ในสถานที่ที่ประชาชนไปติดต่อได้ง่าย
7. ไม่จำกัดเพศ และไม่จำกัดอายุ
8. ไม่ควรเป็นข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล

ทุกๆปีอำเภอบรบือจะจัดงานวันอสม.ขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่อสม.ดีเด่นที่เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมและทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และยังมีกิจกรรมรื่นเริงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน


คุณยายได้รับเชิญให้ไปร่วมงานทุกปี โดยทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นำขบวน และร่วมกิจกรรมอื่นๆจนปิดงานค่ะ

นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ( รองนายแพทย์สาธารณสุขมหาสารคาม ) นายเฉลิมศักดิ์ สีดาพล สาธารณสุขอำเภอบรบือและนายศักรินทร์ ทองภูธร นวก.ชำนาญการพิเศษ ( รองนายแพทย์สาธารณสุขมหาสารคาม)

นายคำเคลื่อน พณะชัย ปลัดอาวุโส รักษาการณ์นายอำเภอบรบือ


ประธานอสม.อำเภอบรบือกล่าวรายงานการจัดงานค่ะ


รักษาการนายอำเภอบรบือกล่าวต้อนรับประธาน

รางวัลหมู่บ้านคุณธรรม หมู่บ้านศีล 5

รางวัลชนะเลิศขบวนได้แก่รพ.สต.ดอนบมค่ะ

รางวัลชนะเลิศขบวนได้แก่รพ.สต.ดอนบมค่ะ


ชมรมจักรยานจากตำบลหนองสิมค่ะ


ฟุตบอลมหาสนุกระหว่างอสม.หญิง กับหัวหน้าส่วนราชการ

และอสม.ชายกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะ

ช่างภาพประจำงานและกำนันหลี สตรีเหล็กของตำบลบรบือค่ะ


แผนกต้อนรับจ้า


อสม.น้อยจ้า (ไปทุกที่ ที่มีงานค่ะ)เห็นภาพการรวมตัวของพี่น้องอสม.ในเขตอำเภอบรบือกว่าสองพันคนแล้วชื่นใจค่ะขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Khondeeความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ

ชื่นชมค่ะ

เขียนเมื่อ 

สุดยอดกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะ สวยๆกันทั้งนั้นเลยค่ะ ชื่นชอบคุณยายสวยเสมอนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณอร

อสม.คือกำลังหลักของชาวสาธารณสุขค่ะ ถ้าไม่มีพวกเค๊าลำบากแย่เลย

ขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจคุณยายค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูตูม

ขอบคุณมากๆนะคะ สบายดีแล้วใช่ไหม

ดีใจที่เจอกันที่นี่อีกค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณกำนันหลี สตรีเหล็กแห่งบรบือ

ชอบผู้หญิงเกร่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

เพิ่งทราบว่าเป็นวันอาสาสมัครครับคุณยาย

จำได้ว่าเคยทำงานร่วมกับอาสาสมัคร

การทำงานเข้มแข็งมากๆ

ขอบคุณคุณยายมากครับ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากๆๆๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่นุ้ย

  • เมื่อก่อนกำนันเป็นแม่บ้านธรรมดาค่ะ กะโปโลมาก ผมยุ่ง ไม่ทาแป้ง แต่งตัวเชยๆ ไม่ออกงานสังคม ขายของอยู่ที่บ้าน สามีเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต นายกเทศมนตรีสงสารเลยรับเข้าทำงานแทนสามี ไม่น่าเชื่อว่าช่วงเวลา 1 ปี เธอสามารถพลิกบทบาทมาเป็นผู้นำ สลัดคราบแม่บ้านทิ้งโดยสิ้นเชิง เธอสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านชนะคู่แข่งขาดลอย แล้วก็มาสมัครเป็นกำนันก็ได้ชัยชนะมา จากนั้นเธอก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ไม่ว่างานบุญ งานบวช งานหลวง งานราษฎร์ จะเห็นหน้ากำนันหลีทุกงานค่ะพี่ ตอนนี้เธอติดอันดับสตรีหมายเลข 1 ของอำเภอบรบือแล้วค่ะ ต้องปรบมือให้ดังๆเลย
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

กระทรวงสาธารณสุขขาด อสม. ไม่ได้ค่ะ ถ้าไม่มีพวกเค๊าเหล่านี้ รับรองว่าพวกเราหืดขึ้นคอแน่ๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่เปิล

ขอบคุณมากๆนะคะ