"เสียดายภูมิปั๋ญญา ๑๓"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๓/๔/๒๕๕๘

*********

"เสียดายภูมิปั๋ญญา ๑๓"

....

"ครูใหญ่"ก่อนนั้น...ไผตันพ่องหนอ...ละเอียดละออ...จะขอจ๋าอู้

เปิ่นคือ "ครูจ๋อน"...อาวรทุกผู้...เอ็นดูปอหนึ่ง...เถิงหก

ออกเพราะเกษียณ...พากเพียรเหี่ยต๊ก...เพียรยกเสริมสร้าง...ศรัทธา

เป๋นแบบก่อนเก๊า...หมู่เฮานั่นหนา... "ก๋ารทำไร่นา...สวนผสม"ได้

ขุดสระเลี้ยงปล๋า...ทำนาอยู่ใกล้...ปลูกผักนั่นไง...ปี่น๊อง

เจิญไปแอ่วหา...วันทากราบฮ๊อง...ถามเรื่องเกษตร...นานา

ต่านจะจ่วยป๊น...มืดมนผญา...พอเพียงเปิ่งปา...ศึกษากั๋นได้ ๆ

...

อาจารย์จอน อ่วมสั้น เป็นอดีตครูใหญ่ ร.ร.บ้านแพะ ปัจจุบันเป็นครูภูมิปัญญาด้านการทำไร่นาสวนผสม หรือเกษตรแบบเศรษบกิจพอเพียง ท่านใดสนใจเชิญไปพูดคุยอู้จ๋า ศึกษาดูงานกันได้...นอกจากนี้ยังมีครูเอ๋ ครู กศน. ลูกชายของท่านสามารถให้ความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมเสริมท่านได้อีกคนหนึ่งด้วยครับ..

...

"พี่หนาน"

เขียนไว้เมื่อ 31/03/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แนะนำค่ะ