งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรได้เข้าร่วมและอัญเชิญพุ่มทอง-พุ่มเงินถวายราชสักการะ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)