ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย.

ฉบับที่ ๐๒๙ การประชุมวิชาการการควบคุมยาสูบภาคอีสาน ครั้งที่ 1


การประชุมวิชาการการควบคุมยาสูบภาคอีสาน ครั้งที่ 1

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558

<?xml:namespace prefix = o />

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทีมศจย.ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการการควบคุมยาสูบภาคอีสาน ครั้งที่ 1 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งจัดโดย กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรภาคี เครือข่ายดำเนินงานเพื่อการควบคุมยาสูบ 7 จังหวัดภาคอีสาน

โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม ดังนี้

1)เพื่อจัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงาน นวัตกรรมในการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์กรเครือข่ายในภาค อีสานตอนบน

2)เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของภาคีเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์กรที่ ดำเนินการเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงด้านยาสูบและร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

โดย ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

การควบคุมเพื่อช่วยลดการบริโภคยาสูบ

1. การบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในผู้ป่วยนอกโรคหืด ณ คลินิกอดบุหรี่

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

โดย ภก.ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร เภสัชกรชำนาญ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร

2. ร้านยาแนวใหม่ หัวใจบริการ ผสานเครือข่าย เพื่อปวงประชาปลอดภัยจากบุหรี่

โดย ดร.ภญ.หนึ่งฤทัยสุกใส คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่/เพิ่มแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อตอบสนองนโยบายการควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่

1. ท้องถิ่นกับการพัฒนานโยบายสาธารณะควบคุมการบริโภคยาสูบ (กรณีเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ว่าที่ ร.ต.อิสรา วงษ์เสนา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

2. บ้านปลอดบุหรี่ ชุมชนปลอดบุหรี่ สู่นโยบายสาธารณะ อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดย นางลักขณา สิงห์เทพ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

3. ธรรมนูญเพื่อสุขภาพ ตำบลสงเปือย กิ่งอำเภอห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี

โดย ผอ.ศิริชัย ระบาเลิศ ผอ.โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ

1. บทบาทครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่

โดย น.ส.สุธาสินี ปรีดาสา นักศึกษาปริญาโท สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลอดบุหรี่: ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย ผอ.วิบูลย์ ทนงยิ่ง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การลดนักสูบหน้าใหม่

1. บทบาทโรงเรียนในการเฝ้าระวังนักสูบหน้าใหม่ โดย อ.โกศล ราษฎร์เหนือ

โรงเรียนโนนหันวิทยายน อบจ.ขอนแก่น

2. พลังชุมชนกับการขับเคลื่อนชุมชน ปลอดบุหรี่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการ

มาตรการการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมา

โดย นางระเบียบ ขาวฉอ้อนโรงพยาบาลโชคชัย

ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการการควบคุมยาสูบภาคอีสาน ครั้งที่ 1 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558 ในครั้งนี้

มีการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ นวตกรรมในการควบคุมการบริโภคยาสูบระหว่างองค์กรเครือข่ายในภาคอีสานตอนบน ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างชุมชนในระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับการเผยแพร่และสามารถนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่นๆ เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเกิดภาคี เครือข่ายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบที่เข้มแข็งและทำงานแบบบูรณาการ

โดย ศจย. เว็ปไซต์ : www.trc.orth

หมายเลขบันทึก: 587936เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2015 11:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มีนาคม 2015 11:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

มีกิจกรรมในแต่ละสถานที่หลากหลายมากๆ

ขอชื่นชมการทำงานครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี