วัฒนธรรมเคร่งครัดจริยธรรมในการวิจัย


บรรณาธิการของวารสาร Science แจ้งยกเลิกบทความที่เคยตีพิมพ์ไปแล้ว ที่นี่ เป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมที่เคร่งครัดต่อจริยธรรมในการวิจัย ที่วงการวิจัยตรวจสอบกันเอง เพื่อปกป้องวงการวิจัย ให้เป็นที่น่าเชื่อถือแก่สาธารณชน

ผมฝันอยากเห็นวงการวิจัยไทย และวารสารวิชาการไทย เอาจริงเอาจังในเรื่องทำนองเดียวกัน

ผมเคยอกหัก เมื่อคณะกรรมการหรือ บอร์ด ของสถาบันวิจัยระดับประเทศมีมติแต่งตั้งคนที่เคยมีมลทิน ด้าน plagiarism เป็นผู้อำนวยการสถาบัน ซึ่งต่อมาก็พิสูจน์ว่าเป็นคนที่มีปัญหา โดยต้องมีการปลดออกไป และก่อคดีฟ้องร้องมากมาย


วิ

จารณ์ พานิช

๒๐ ก.พ. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)