"จิตใจสัมพันธ์"

---------กายมีจิต เป็นมิตรแท้ ไม่แปรผัน

เป็นอาจารย์ วานบอก ไม่หลอกไหล

เป็นผู้นำ ปรามปราบ ขับทำลาย

เป็นผู้ให้ ผู้ห่อ ก่อกรรมดี

---------กายมีกรรม ทำกิจ เป็นพิษเผา

จิตก็เฝ้า เอากาย ไม่หน่ายหนี

ช่วยกันกู้ เป็นคู่ขา ปารมี

จิตยินดี พลีใจ ไม่ลำเอียง

---------ผู้ทรยศ คดโกง ไม่ตงฉิน

คือราคิน ราคะ ตัณหาเลี้ยง

คือความรู้ ชูอัตตา พาเอนเอียง

ไม่พอเพียง เถียงใจ ให้ยินยอม

---------ผู้คนเรา เข้าทาง อย่างว่านี้

เริ่มจะหนี พลีกาย ไม่ถนอม

จนแยกแยะ แกะใจ ไม่ได้นอร์ม

จิตถูกย้อม ให้ยอมอยู่ ในอู่กาม

---------จิตจึงถูก ลูกอม ขนมหวาน

ให้ผูกพัน มั่นหมาย ในรสล้ำ

กายก็กก กอดก่าย เยื่อใยตาม

จึงถูกนำ ไปตามโลก พกราคา

-----------กายและจิต เป็นมิตรแท้ ตั้งแต่ต้น

แต่ตกหล่น ถูกลนเผา หลงเป้าหนา

มิตรภาพ ยับย่อย น้อยปัญญา

เสียดวงตา มาวิเคราะห์ เกาะโลกีย์

---------จิตสัมพันธ์ กาลก่อน ชั่งอ่อนหวาน

เป็นจิตขั้น โพธิสัตว์ จัดวิถี

อุดมทัศน์ วัฒนา ปัญญาดี

แต่วันนี้ มีทุทัศน์ จนขัดข้อง

----------เมื่อโลกชน คนทั้งโลก ยกทุนใหญ่

ฉลองชัย ใคร่เงินตรา บ้าข้าวของ

มิตรภาพ นับถือ สื่อปรองดอง

เป็นมิตรพ้อง เพราะทองแท่ง แหล่งสัมพันธ์

----------จิตชนโลก ตกต่ำ อย่างซ้ำซาก

จิตเสียหลัก หมักหมม จมในฐาน (ส้วม)

กลายเป็นจิต จริตด้วน พรวนสันดาน

ขาดสัมพันธ์ ด้านสื่อจิต มิตรไมตรี

---------ที่ขาดฐาน ด้านใน คือใจจิต

ขาดฐานคิด ฐานธรรม มาค้ำชี้

จิตขาดจิต ไม่พิจผัสส์ ในอัตต์ดี

จิตจึงหนี ใยดีกาย ไปกับกาม

----------สร้างมนุษย์ สัมพันธ์ นั้นไม่ยาก

แต่ลำบาก ยากยิ่ง สร้างสิ่งข้าม

คือสร้างจิต มิตรภาพ กำหราบกาม

สร้างเนื้อธรรม ให้ค้ำจิต เป็นมิตรเอย


--------------------๒๕/๓/๕๘--------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จับความคิดความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ใจจิต....ขาดฐานคิด ฐานธรรม .....

สอนดีมากๆๆค่ะ

ชอบจังเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชอบจังเลย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับอาจารย์เงาะ

ไพเราะมากๆ