ขับเคลื่อน PLC เทศบาลเมืองมหาสารคาม _๒๗ : ฝึกอบรมครูอนุบาลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (๒) : การทดลองที่ ๒ "หมุดลอยน้ำ"

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกที่ ๑

ก่อนจะเริ่มกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทศบาลบ้านวิยท์น้อย" เราตั้งคำถามกับครูที่เคยฝึกอบรมและทดลองนำกิจกรรมการทดลองไปใช้แล้ว ถึงปัญหาที่มักพบหรือปัญหาที่เด็กมักๆ จะถาม โดยให้เขียนลงในกระดาษ พบว่า ปัญหาที่พบคือวัสดุอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ บางอย่างหาซื้อได้ยาก ข้อนี้จะแก้ปัญหาด้วยการจัดซื้อรวมกันทีละมากๆ แล้วแจกไปยังแต่โรงเรียน และบางท่านยังขาดความมั่นใจ วิธีแก้ไขนี้คือครูต้องลองใช้ลองทำบ่อยๆ เท่านั้นครับ มีหลายท่านบอกว่า "เด็กๆ ไม่สงสัยใฝ่รู้" ... เนี่ยล่ะครับหน้าที่ของครูอย่างเราๆ

หมุดลอยน้ำการทดลองที่ ๒ เรื่อง "หมุดลอยน้ำ" นี้แม้จะดูเหมือนง่าย แต่ก็ทำให้เด็กสนุกได้ดีมากๆ ข้อเด่นที่สุดคือ ความท้าทายให้เด็กพิสูจน์สมาธิของตนเอง สมมติฐานที่ยอมรับแล้วว่าจริงคือ หากมีสมาธิมากจะ "นิ่งมาก" แล้วจะสามารถทำให้ หมุดหรือลวดหนีบกระดาษ ลอยในน้ำได้ แต่ถ้าสมาธิไม่ดี มือจะ "นิ่งน้อย" จะทำให้ลอยได้ยาก


อุปกรณ์ที่ต้องใช้คือ ชามพลาสติกใส่น้ำ น้ำ หมุดตะปูติดบอร์ด และลวดหนีบกระดาษ ดังภาพ ต้นทุนถูกมาก หาซื้อได้ทั่วไปครับ

ปัญหาคือ จะวางลวดหนีบกระดาษหรือหมุดติดบอร์ดให้ลอยอยู่บนผิวน้ำได้อย่างไรสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรง ที่ประสงค์จะกระตุ้นความสงสัยให้เด็กๆ คือ "ทำไมวัตถุเล็กๆ จึงลอยเหนือผิวน้ำได้" องค์ความรู้เรื่องนี้คือ "แรงตึงผิว" ปรากฎการณ์ที่ผมเห็นสมัยเด็กๆ ที่ครูมักจะนำมายกตัวอย่างคือ จิงโจ้น้ำ หรือ "แมงขโมย" (บ้านผมเรียกอย่างนั้น) ดังรูป ...

(ที่มาของรูป และผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.vcharkarn.com/forum/view?id=16027&section=forum&ForumReply_page=28)


อย่างที่เน้นย้ำบ่อยๆ ว่า เป้าหมายของเราคือ ทำให้นักเรียนสนุก มีความสุขที่ได้เรียน ดังนั้นกิจกรรม "หมุดและลวดลอยน้ำนี้" ครูจะต้องทดสอบจนแน่ใจก่อนว่า สามารถทำได้ในน้ำที่ใช้จริง เพราะน้ำแต่ละที่จะมีแรงตึงผิดแตกต่างกัน ... วันที่เราทดลอง น้ำประปาที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร แรงตึงผิวน้อย ทำให้ทำให้ "สำเร็จ" คือลอยได้ยาก


หัวใจคือ ท้าทาย แต่ต้องให้เด็กๆ "ทำได้" เด็กจะได้รู้สึกว่า "ฉันทำได้" เมื่อฉันทำได้ก็จะรู้สึกชอบ เมื่อชอบจึงสนุก เมื่อสนุกเด็กๆ จึงจะมีความสุขกับการเรียนรู้เหตุและผลในเรื่องนั้นๆ ต่อไปบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ความเห็น (0)