ถ่านหิน่านหิน เป็นหินตะกอนชนิดหนึ่ง มีสีน้ำตาล ไปจนถึงดำ ถ่านหินชนิดนี้คือฟอสซิลที่เป็นซากสิ่งมีชีวิต ถ่านหินมีอยู่หลายชนิด ได้แก่

  1. พีต (Peat) เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืชซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไปแล้วสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
  2. ลิกไนต์ (Lignite) มีซากพืชหลงเหลืออยู่เล็กน้อย มีความชื้นมาก เป็นถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
  3. ซับบิทูมินัส (Subbituminous) มีสีดำ เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า
  4. บิทูมินัส (Bituminous) เป็นถ่านหินเนื้อแน่น แข็ง ประกอบด้วยชั้นถ่านหินสีดำมันวาว ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อการถลุงโลหะ
  5. แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินที่มีลักษณะดำเป็นเงา มันวาวมาก มีรอยแตกเว้าแบบก้นหอย ติดไฟยาก
ส่วนในภาพนี้เป็นถ่านหินบิทูมินัส มีความมันวาวมาก พบในขณะที่มีการซ๋อมแซมทางได้พบชั้นหินนี้ เมื่อเคาะออกมาจึงมีสีมันวาว บางอันเมื่อเคาะด้วยค้อนธรณี พบว่ามีแร่ทองคนโง่ หรือ pyrite ที่มีลักษณะสีรุ้ง อยู่ภายใน ที่น่ากลัวก็คือ มีการนำหินชนิดนี้ไปถมที่ ซึ่งมี
โอกาสที่จะไหม้ไฟได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกศาสตร์ความเห็น (0)