ส่งไม้ต่อด้วย AAR และ BARวารสาร Science ฉบับวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ลงบทความ Editorial โดย Alan I. Leshner, CEO AAAS และเป็น Executive Publisher ของวารสาร Science ด้วย ชื่อเรื่อง Passing the CEO baton ไตร่ตรองสะท้อนความคิดว่าในช่วงหนึ่งทศวรรษมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ อะไรบ้างในวงการวิทยาศาสตร์ และในด้านความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคมในภาพรวม


ด้านบวก

  • เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้สามารถตอบคำถามสำคัญๆ และคำถามยากๆ ทางวิทยาศาสตร์ได้
  • มีการค้นพบสำคัญๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากความร่วมมือ และการวิจัยข้ามศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์มีลักษณะโลกาภิวัตน์เพิ่มขึ้น โดยที่ประเทศต่างๆ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน และขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ทำให้มีการสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มากอย่างไม่เคยมีมาก่อน
  • แต่บรรยากาศในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ มีความท้าทายสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อน


ด้านลบ/ท้าทาย

  • แรงกดดันจากการลดงบประมาณสนับสนุนวิทยาศาสตร์ของประเทศ ในช่วง ๕ ปี ระหว่าง ค.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๑๕ งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของรัฐบาลกลางของ ประเทศ สหรัฐอเมริกาลดลง ร้อยละ ๑๖ เมื่อปรับค่าของเงินแล้ว อีกหลายประเทศตกอยู่ในสภาพ เดียวกัน ยกเว้นประเทศที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนาบางประเทศ ที่งบวิจัยของประเทศเพิ่มขึ้น
  • ในสหรัฐอเมริกา การสร้างตัวสู่นักวิจัยอาชีพใช้เวลายาวขึ้น ส่วนใหญ่อายุอยู่ในสามสิบปี ปลาย หรือต้นสี่สิบ จึงเริ่มเป็นนักวิจัยที่ตนเองได้รับทุนวิจัย จำนวนมากท้อและละไปสู่ อาชีพอื่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับสาธารณชนเสื่อมถอย การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อาหารดัดแปลงยีน และการสอนทฤษฎีวิวัฒนาการ เป็นสาเหตุต้นๆ
  • ความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอย ทำให้สาธารณชนสนับสนุนวิทยาศาสตร์ลดลง การทำงาน สาธารณะด้านวิทยาศาสตร์ยากขึ้น
  • วงการวิทยาศาสตร์ต้องทำงานสื่อสารสาธารณะอย่างได้ผลเพิ่มขึ้น


เขาลงท้ายว่า การเลือก Rush Holt มาเป็น CEO ของ AAAS นับว่าเป็นก้าวที่เหมาะสม เพราะท่านถนัดด้านการสื่อสารสาธารณะวิจารณ์ พานิช

๑๐ ก.พ. ๕๘


หมายเลขบันทึก: 587245เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2015 07:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มีนาคม 2015 07:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี