หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านโต้น ได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัล อีสานทองคำ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการด้านการรณรงค์ในการลดละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสร้างพื้นที่งานบุญประเพณี งานศพและเทศกาลปลอดเหล้า ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "อีสานทองคำ" ประจำปี ๒๕๕๘ คือนายประยุทธ ขันหนองโพธิ์ ครู กศน.ตำบล หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านโต้น เป็นตัวแทนของอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมี คณะกรรมการลงไปประเมินในพื้นที่

ซี่ง คณะกรรมการประกอบไปด้วย

๑. พระครูสิทธิสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง ประธาน

๒. นางนิภา สุวรรณสุจริต นายอำเภอกระ รองประธาน

๓. นางวิยะดา พิมพ์เบ้าธรรม ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รองประธาน

๔. นายณรงค์ศักดิ์ แสนชัย ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระยืน กรรมการ

๕. นายไพทูรย์ พรหมเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ

๖. นายพิชัย ศิริสม ผู้สื่อข่าว สทท.ขอนแก่น กรรมการ

๗. นายชัยทัต ช่วยวงศ์ญาติ ผู้สื่อข่าว สทท.ขอนแก่น กรรมการ

๘. นางสุจิตรา อุทธา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ/เลขานุการ

ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และประเมินเพื่อรับรองผู้สมควรได้รับรางวัล อีสานทองคำ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และจะมีพิธีประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ มอบรางวัล ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน กศน."ความเห็น (0)