UKM-8 : การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 5 เรื่องเล่าที่ 3
ผู้เล่า : สมพร ศรีทรัพย์
จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง : การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         เป็นพนักงานรุ่นบุกเบิกของ ม.วลัยลักษณ์ ที่ร่วมกันสร้างและพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติ มีผู้บริหารสนับสนุน โดยจากเดิมที่มีระบบประเมินจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารีมาปรับใช้ หลังจากนั้นท่านอธิการบดี นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และท่านอธิการบดีคนปัจจุบัน ท่านดร.สุภัทร พู่ผกา เป็นกำลังใจ สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการประเมินจากทางเดียวเป็นหลายทาง (Multi Source Evaluation) ซึ่งระบวนการการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน อาศัยการร่วมมือร่วมแรง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานทั้งสายวิชาการ และ สายปฏิบัติการ เพื่อสร้างระบบประเมินใหม่แล้วเสร็จ เห็นว่าการทำงานโดยระบบกระดาษ ไม่เหมาะสมที่จะสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการ โดยทำ IT มาใช้ในการทำงาน จึงพัฒนาให้มีการประเมิน online ที่สามารถเอื้อให้มีระบบฐานข้อมูลที่มีเพื่อการพัฒนาบุคลากร มีการประเมินหลายทาง พัฒนาเป็นรูปแบบการประเมิน Online

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. มองตัวเอง ยอมรับฟังความเห็นของคนอื่น (เพื่อนมองเรา) เปิดใจ   
         2. ความตั้งใจ   
         3. ความมุ่งมั่น  

คุณลิขิต
         1. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์
         2. นางสาวมาดา ชยทัตโต

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#สมพร#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#ศรีทรัพย์

หมายเลขบันทึก: 58716, เขียน: 11 Nov 2006 @ 15:54 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)