สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ 8.1

สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะที่ 8.1 สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

ท่านคิดว่าสถานศึกษาของท่านควรมี ดัชนีชี้วัด อะไรบ้าง

ตัวอย่างเช่น 

ดัชนีชี้วัดตามสมรรถนะที่ 8.1 

ในปัจจุบัน สถานศึกษาของท่านได้ดำเนินการอะไรแล้ว

1.มี website ของหน่วยงาน ชื่อ www.edu.rmutt.ac.th/master

2. ระบบ e-office ใช้ระบบ GFMIS

 

และในอนาคต ท่านต้องการพัฒนาอะไร

 1. ค้องการนำ Weblog เพื่อใช้จัดการความรู้

2. มีระบบ e-Meeting เพื่อใช้ในการประชุม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารการศึกษาราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีชี้วัดสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา#สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ 8.1

หมายเลขบันทึก: 58715, เขียน: 11 Nov 2006 @ 15:50 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 18:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 16, อ่าน: คลิก


ความเห็น (16)

สะสม อู่ทอง
IP: xxx.121.82.229
เขียนเมื่อ 

 8.1.

-ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหาร

-สารสนเทศโรงเรียน

-วารสารประชาสัมพันธ์

-จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์

มีปัจจุบันโรงเรียนปทุมวิไลมีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนทุกคน

มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง

จัดวารสารประจำปีละ 2 เล่ม

สารกลีบบัว  ทุกเดือน

จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ตามฝ่ายต่างๆทุกฝ่ายและกลุ่มสาระต่างๆ

-จัดศูนย์สื่อ

-จัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

นาฎพิมล คุณเผือก
IP: xxx.158.118.14
เขียนเมื่อ 

การบริหารจัดการด้านการศึกษา

-ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

 -การจัดตารางสอน - แบบปพ.1-9

-โปรแกรมStudent 4 (ข้อมูลนักเรียน)

- การประเมินผลการเรียน

- E-Book  ,- E-Learning , - E-Laibery

   - E-ClassRoom ฯลฯ

- การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

-Internet Caffe

การดำเนินการในอนาคต

- การบริหารติดตาม นิเทศการใช้งาน ผลการดำเนินงาน ควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่า

นางสาวปิยนาถ เกียรติสมชาย
IP: xxx.158.118.15
เขียนเมื่อ 

ทางบโรงเรียนได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและและปฏิบัติงานดังนี้

1.มีการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพวเตอร์ให้แก่นักเรียนทุกคน

2มีห้องคอมพิวเตอร์ให้บริการครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้งาน

ในอนาคตจะมีการจัดบริการอินเตอร์เนตให้สืบค้นข้อมูลและใส่ความรู้ไว้ที่เวบไซด์ของโรงเรียน

นางสาวงามนิจ จันทร
IP: xxx.121.84.21
เขียนเมื่อ 

 8.1  ในปัจจุบัน สถานศึกษาของท่านได้ดำเนินการอะไรแล้ว และในอนาคต ท่านต้องการพัฒนาอะไร

     1 .มีการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนทุกคน

       2มีห้องคอมพิวเตอร์ให้บริการครูและบุคลากรและใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 2  ห้อง ๆ ละ 25 เครื่อง

       3.มีคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

        4. ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหาร /สารสนเทศโรงเรียนใช้ระบบคอมพิวเตอร์

         5.  จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

         6.จัดอบรมให้บุคลากรเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ โปรแกรมใหม่ ๆ ที่นำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ

         7. ประเมินผลทุกภาคเรียน

         ในอนาคตต้องการให้มีการบริการอินเตอร์เนตให้สืบค้นข้อมูลในห้องสมุดของโรงเรียนให้มาก เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

Prasit
IP: xxx.121.79.145
เขียนเมื่อ 

คิดถึงจังเลย  ไม่ได้พบอาจารย์ 2 อาทิตย์แล้ว  วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2549 คงได้พบกัน

prasit
IP: xxx.121.81.51
เขียนเมื่อ 
สว้สดีปีใหม่ 2550 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ที่ท่านอาจารย์นับถือ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  รวย ๆ ๆ ๆ ๆ
prasit
IP: xxx.121.80.115
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มอบการ์ดอวยพรปีใหม่ให้ลูกศิษย์  วันที่ 25 มกราคม  2550  คณะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์  ตื่นเต้นจังเลย  อาจารย์ไปด้วยหรือเปล่าครับ

เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
IP: xxx.158.122.114
เขียนเมื่อ 

สิงคโปร์ เป็นไงบ้างครับ

ผมว่านะการดูงานครั้งนี้คงได้อะไรเยอะเลยใช่ไหมครับ (shopping ของฝาก)

เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก

สะสม อู่ทอง
IP: xxx.121.79.77
เขียนเมื่อ 
ไปศึกษาดูงานที่สิงค์โปร์ดีมากเลยค่ะ สถานศึกษาที่ไปจัดบรรยากาศได้ร่มรื่นสะอาดสวยงามและจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และได้ไปเที่ยวที่เซนโตซาขึ้นกระเช้าไฟฟ้า  ชมการแสดงปลาโลมาสีชมพู และชม Under Water World เป็นอุโมงค์ปลาทะเลและสัตว์ทะเลจำนวนมาก พร้อมทั้งชมการแสดงแสงสีเสียงประกอบม่านน้ำ และผู้คนส่วนมากมีวินัยในตนเอง บรรยากาศร่มรื่นเป็เมืองที่มีต้นไม้มากและจัดตกแต่งสวยงามเป็นระเบียบ  ได้ไป Shopping ที่ร้านมุสตาฟา ซึ่งมีสินค้าราคาค่อนข้างถูก และจะนำความรู้ที่ดีมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนต่อไปค่ะ 
prasit
IP: xxx.121.79.226
เขียนเมื่อ 

lสวัสดีครับท่านอาจารย์  ต้องขออภัยด้วยที่ระยะนี้ไม่ค่อยได้ส่งข้อความถึงอาจารย์  วันนี้เปิดเว็ปดู จึงเขียน  มาคุยกับท่านอาจารย์                                       

   การไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์นับว่าเป็นประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ  รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีกิจกรรมหลากหลาย จำนวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนหรือแต่ละรายวิฃา จำนวนนักเรียนไม่มากเหมือนเมืองไทย นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกทางความคิดและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  บรรยากาศภายในสถานศึกษาสะอาดร่มรื่น  นอกจากศึกษาดูงานแล้วอาจารย์ที่พาไปยังพำไปที่ร้านมุตตาฟา วึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกของชาวสิงคโปร์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง                              

piyanart
IP: xxx.121.182.60
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

ไม่ด้ว่างเข้ามาคุยกับอาจารย์เลยต้องขอโทษด้วยนะคะ  เวลาอาจารย์ตรวจข้อสอบให้คะแนนเมตาให้คะแนนช่วยด้วยนะคะ

เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
IP: xxx.158.118.14
เขียนเมื่อ 
ถึงนักศึกษาป.บัณฑิตทุกท่าน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารายวิชาการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสิ้นสุดลง ยังหวังว่าท่านทั้งหลายจะคงแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างนี้ตลอดไป ดังคำกล่าวที่ว่า การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
somjit suwaruk
IP: xxx.44.130.23
เขียนเมื่อ 

ตัวแทนกลุ่ม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา AMTEC52A

ขอเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าควรไปศึกษาดูงานที่ประเทศไหนดีค่ะ ขอคำตอบด้วยค่ะ

ตอนนี้ผม plan ไว้ 2 ประเทศที่จะไป คือ เกาหลี และญี่ปุ่น ครับ

somjit suwarak
IP: xxx.27.47.152
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ ขอรายละเอียดทัวร์เกาหลีและญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วยค่ะ

1. ค่าใช้จ่าย/คน ?

2. เดินทางเดือนไหน

3. ถ้าไม่ใช้นักศึกษาไปด้วยได้ไหม และกี่คน

4. ต้องลางานหรือเปล่า

5. ไปแล้วกลับมาต้องทำสรุปผลการไปดูงานส่งอาจารย์หรือไม่

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม amtec52a รอคำตอบค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

- กำลังทำรายละเอียดครับ

- เร็วสุด ตุลาคม ก่อนเปิดเทอม 2

เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก