UKM-8 : การใช้ KM เพื่อพัฒนา Training ในเชิงรุก ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 4 เรื่องเล่าที่ 9
ผู้เล่า : พัชรี
จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง : การใช้ KM  เพื่อพัฒนา Training ในเชิงรุก ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         ใช้ KM เข้าไปเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมทุกหลักสูตร เกิดผลสำเร็จ 3 ส่วน

         1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วม มีลูกค้าเพิ่มขึ้น ทำให้เลี้ยงองค์กรอยู่ได้ 
         2. ทีมงานมีการพัฒนาตนเองจากกระบวนการเรียนรู้ 
         3. ทีมงานเข็มแข็ง หลักสูตรฝึกอบรมได้รับการยอมรับ (จากการประเมิน) และมีลูกค้าเพิ่มขึ้น องค์กรมีรายได้เพิ่ม   

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การใช้ KM เป็นเครื่องมือ ทำให้พัฒนากระบวนการได้   
         2. มองเป้าหมายร่วมกันของทีมงานเป็นตัวกระตุ้นให้เรียนรู้เพื่อพัฒนา  

คุณลิขิต
         1. ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
         2. นางสาวพนารัตน์ น้อยด้วง

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#พัชรี#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 58710, เขียน: 11 Nov 2006 @ 15:39 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)