UKM-8 : การใช้ KM มาเป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากร (วิทยากร)


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 4 เรื่องเล่าที่ 7
ผู้เล่า : เมตตา ชุมอินทร์
จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง : การใช้ KM มาเป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากร (วิทยากร)

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         มีโครงการพัฒนาบุคลากร โดยนำเอา KM เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ เข้าร่วม สคส. เอา KM เข้าไปใช้ทุกส่วน ใช้วิทยากรภายในมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีให้ โดยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากรภายนอกและ ทำให้วิทยากรภายในมีการพัฒนาตนเอง ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรมากขึ้น   

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. นำ Best Practice มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
        2. ส่งเสริมความสามารถของคน
         3. วัฒนธรรมการยอมรับผู้อื่น  

คุณลิขิต
         1. ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
         2. นางสาวพนารัตน์ น้อยด้วง

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#เมตตา#ชุมอินทร์#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 58707, เขียน: 11 Nov 2006 @ 15:30 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)