• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

UKM-8 : ศึกษา KM ด้วยตนเอง


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 4 เรื่องเล่าที่ 8
ผู้เล่า : บุญ ชฎาศิลป์
จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง : ศึกษา KM ด้วยตนเอง

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         ไปเข้าร่วมประชุม UKM ที่ มข. เป็นเจ้าภาพ เริ่มเรียนรู้เรื่อง Blog เปิดชุมชน 3 ชุมชน ได้รับข้อคิดเห็นจาก อ.วิจารณ์ อ่าน Blog มากขึ้น ได้อ่านเรื่องการใช้ KM และมาใช้ในการประชุม เช่น ให้ทุกคนเขียนชื่ออายุตำแหน่งของตนเองแล้วใส่ในกล่อง เพื่อให้เลิกการยึดติดในเรื่องของตนเอง นำไปใช้ใน สำนักงานเลขาฯ มีการไปคุยกับ เจ้าหน้าที่ที่ไปอบรมด้าน KM โดยไปทานอาหารร่วมกันKM ที่ MK แล้วทำให้ทุกคนกล้าเปิดใจ   

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ศรัทธาในตนเองในการใช้ KM   
         2. นำ KM ไปใช้จริง  
         3. ใช้ Blog เป็นเครื่องมือและการสร้างกำลังใจแก่ตนเองและผู้อื่น  

คุณลิขิต
         1. ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
         2. นางสาวพนารัตน์ น้อยด้วง

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 58708
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)