UKM-8 : วิจัยและงานบริหาร กับการพัฒนาทุนมนุษย์ และองค์ความรู้


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 5 เรื่องเล่าที่ 1
ผู้เล่า : ละออศรี เสนาะเมือง
จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง : วิจัยและงานบริหาร กับการพัฒนาทุนมนุษย์ และองค์ความรู้

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         การทำงานวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ ต้องจริงจัง ทุ่มเท จริงใจ และมีความสุขกับการทำงาน ตอนที่ไปศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศนิวซีแลนด์ มีความฝันและความมุ่งมั่นที่จะตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ บังเอิญเลือกทำวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ตัวเล็ก ๆ ในน้ำ ซึ่งไม่ค่อยมีคนศึกษา เพราะจับต้องไม่ได้ ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เมื่อศึกษา เกิดความสนุก ตื่นเต้น เหมือนได้อยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งมีสัตว์หน้าตาแปลก ตอนศึกษาปริญญาเอก ได้มีผลงานตีพิมพ์ 5 เรื่อง และได้นำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติที่สเปน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศนิวซีแลนด์ ได้ไปพบนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เริ่มสร้างเครือข่าย และจุดประกายเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นเจ้าภาพจัดที่ขอนแก่น ใน 9 ปี ต่อมา

         เมื่อกลับมาประเทศไทย ได้ลุยเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำขนาดเล็กในสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ ได้พบ Fairy shrimp ซึ่งเคยทราบว่าไม่มีในประเทศไทย ในสมัยที่เรียนปริญญาตรี ใช้เวลา 5 ปี กว่าจะตามไปเก็บตัวอย่างเพื่อนำสู่การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์โดยขอพระราชทาน พระนาม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพื่อตั้งชื่อ “ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร” มีความภาคภูมิใจที่เป็นผู้บัญญัติศัพท์ ไรน้ำนางฟ้า ให้กับวงการวิทยาศาสตร์ไทย และมีผลงานลงหนังสือพิมพ์หน้า 1 หลังจากนั้น พยายามผลักดันให้สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นี้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ได้ประสบความสำเร็จ ในการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า นำไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้นิสิตนักศึกษา ปริญญาโท และ เอก สำเร็จการศึกษา แล้วกว่า 20 คน และได้จัดอบรมประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศไปแล้ว 6 รุ่น รุ่นละ 40 คน มีการกำหน่ายไรน้ำนางฟ้าในท้องตลาด แพร่หลายทั่วประเทศไทย

         ด้านการบริหาร ได้พัฒนาสายสนับสนุนให้สามารถรองรับงานบริการที่เปลี่ยนแปลงมีปัจจัยดังต่อไปนี้
         - ผู้บริหารต้องเสียสละ - สร้างความไว้วางใจ / ศรัทธา / เป็นกันเอง 
         - สร้างความน่าเชื่อถือ มีความยุติธรรม 
         - ชี้ให้เห็นความก้าวหน้าของบุคลากร 
         - เดินสายกลาง ใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็ง 
         - เป็นแบบอย่างที่ดี 
         - ทำให้เห็นความแตกต่างในการทำงาน 
         - เน้นการมีส่วนร่วม

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. จริงจัง ทุ่มเท   
         2. จริงใจ  
         3. มีความสุขกับงานที่ทำ  

คุณลิขิต
         1. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์
         2. นางสาวมาดา ชยทัตโต

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#เสนาะเมือง#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#ละออศรี

หมายเลขบันทึก: 58711, เขียน: 11 Nov 2006 @ 15:44 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)