UKM-8 : การฝึกอบรม


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 5 เรื่องเล่าที่ 2
ผู้เล่า : ไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ
จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง : การฝึกอบรม

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         การทำงานในองค์กรในเรื่อง 1 จะมีคนเป็นหลัก 1 คน และทำงานช่วยเหลือกันแบบ flat มีการเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันกัน มีการพูดคุยปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานทำเป็น KM อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ข่าวสารไปยังหน่วยงานระดับคณะ และประสานเป็นเครือข่าย เปิดใจคุยกันทุกเรื่อง สามารถช่วยเหลือกันอย่างกัลยาณมิตร

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. เปิดใจ เรียนรู้ รับฟัง   
         2. ยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาด และแก้ไข   
         3. ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน อย่างไม่ปิดบัง  

คุณลิขิต
         1. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์
         2. นางสาวมาดา ชยทัตโต

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#ไศลเพ็ชร#ชนเห็นชอบ

หมายเลขบันทึก: 58714, เขียน: 11 Nov 2006 @ 15:49 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)