ชีวิตที่พอเพียง : ๒๓๖๒. สัปดาห์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ๘. การประชุม IOC ของ PMAC 2015/2016


การประชุม PMAC 2016 "Priority Setting for Universal Health Coverage" จะจัดระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เราจัดประชุมเตรียมการณ์ไปแล้ว ๓ ครั้ง ได้เล่าการประชุมครั้งที่ ๓ ไว้ ที่นี่ การประชุมบ่ายวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ นี้ เป็นครั้งที่ ๔ แต่เป็นการประชุม IOC (International Organizing Committee) ครั้งที่ ๑ จัดได้ว่า เป็นการประชุม IOC ครั้งที่ ๑ ที่การเตรียมการณ์ของการประชุมก้าวหน้าไป มากที่สุด

เนื่องจากมีการทำงานล่วงหน้าไปมากแล้ว การประชุมนี้จึงดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว โดยที่ประชุมเห็นชอบชื่อการประชุม "Priority Setting for UHC" และเห็นชอบ 3 Subthemes ตามเอกสาร Call for Abstract ซึ่งอ่านได้ ที่นี่

อารมณ์ของการประชุมคือ ใน PMAC 2016 ให้มีเรื่องราวจากแนวหน้าในคนระดับปฏิบัติการ มานำเสนอด้วย พร้อมกับหาทางเชิญภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมอย่างสร้างสรรค์

ตอนเริ่มประชุมผมเปิดการประชุม โดยบอกว่าเป็นทวิวาระ คือเป็นการประชุมของ IOC ทั้งของ PMAC 2015 และ 2016 เอาเข้าจริง กลายเป็นไตรวาระ คือมีการปรึกษาเรื่องสำหรับ PMAC 2017 ด้วย และสรุปว่า น่าจะป็นเรื่องเชิง population-based คือ Health and the Vulnerable Population

นี่คือชื่อเรื่องชั่วคราวนะครับ สำหรับใช้ปรึกษาหารือกันต่อ

การที่สามารถปรึกษาหารือกันได้อย่างออกรส และได้ผลดี ก็เพราะทีม secretariat นำโดย รศ. ดร. ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา ทำการบ้านมาอย่างดี แถมยังมอบหมายให้ นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ไปค้นเรื่อง Social exclusion มานำเสนอต่อที่ประชุม ทำให้เณรน้อยอย่างผมได้เปิดกระโหลกขึ้นอีกเยอะ

การประชุม PMAC IOC ครั้งต่อไปจัดที่นิวยอร์ก วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เป็นเจ้าภาพบรรยากาศในห้องประชุม


ถ่ายจากอีกมุมหนึ่งวิจารณ์ พานิช

๒ ก.พ. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)