นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

PLC รูปแบบการพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส : เรียนรู้ผ่านกระบวนการอบรม สพป.กาฬสินธุ์ 1


การพูดคุยถึงปัญหาที่พบ และเป้าหมายที่ต้องการไปถึง คือ "ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21" และ ครูจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน คณะเรา ลงความเห็นที่การสอนแบบ PBL โดยผ่านเรื่องราวของการสร้างภาพยนตร์สั้น

หลังจากได้พยายาม ในการนิเทศการสอน ให้ครูจัดกิจกรรมแบบ PBL ซึ่งจะนัดสะท้อนผล ในการจัดการศึกษาหลังสิ้นเทอม ส่วนใหญ่ยังพบว่า ครูไม่คุ้นชินกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้บอกความรู้ มาเป็นผู้สนับสนุน ผู้เรียน .แต่ จากการพูดคุย สัมภาษณ์ พบว่า ถึงแม้จะไม่ เต็มร้อยในภาคเรียนนี้ แต่ยังมีความหวังกับภาคเรียนต่อไป ถ้ายังมีการนิเทศต่อเนื่อง

ในวันนี้ เราได้นำปัญหาที่พบ จากการลงพื้นที่ และ ได้พูดคุยกับกลุ่มที่เป็นผู้ปฏิบัติในท้องถิ่น ที่ได้รับเชิญ ให้มาพูดคุยกัน ประกอบด้วย ครูคอมพิวเตอร์ ที่เคยสอนแบบ PBL ครูที่มีประสบการณ์ในการทำหนังสั้นและได้รับรางวัล ในระดับต่างๆ ครูที่เคยผ่านการพัฒนาจาก สพฐ. ที่เป็นครูในโรงเรียนขยายโอกาส ผู้บริหารโรงเรียนที่สนใจงานด้านไอซีที และ ศึกษานิเทศก์ ผู้มีประสบการณ์ในการอบรมและพัฒนาครู

เราเริ่มจาก การพูดคุยถึงปัญหาที่พบ และเป้าหมายที่ต้องการไปถึง คือ "ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21" และ ครูจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน คณะเรา ลงความเห็นที่การสอนแบบ PBL โดยผ่านเรื่องราวของการสร้างภาพยนตร์สั้น

การพูดคุย อภิปรายถึง รูปแบบการอบรม (ซึ่งแต่ก่อนการอบรม โดยทั่วไปรแล้ว การพัฒนาครู เราจะไม่เคย พูดคุยกันมาก่อนว่า ครูต้องการอะไร ปัญหาคืออะไร ) หลังจากเปิดประเด็น มุมมอง กันอย่างหลากหลาย สุดท้าย สรุปได้ ว่า

  • ต้องพัฒนาครูและนักเรียน ใน รร ขยายโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากความพร้อมด้านอุปกรณ์และจำนวนครู นักเรียน
  • อบรมในช่วงปิดเทอม
  • รูปแบบการอบรม จะมีทั้งการให้ความรู้ ภาคทฤษฏี เกี่ยวกับ การสอนแบบ PBL โดยเน้นให้ฝึกปฏิบัติและให้ความสำคัญกับการ - หาปัญหา การแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โรงเรียน ชุมชน และหาวิธีการที่จะ ออกแบบการแก้ปัญหา นั้นๆ อย่างไร
  • หลังจากนั้น ให้ความรู้และลงมือสร้าง story board ทำ บทภาพยนตร์ และถ่ายทำจริง
  • นำมาตัดต่อ และ นำเสนอผ่าน Youtube และให้ มี ผู้ประเมินชิ้นงานก่อนเผยแพร่
  • แก่นที่สำคัญ คือการ ที่ครูและนักเรียน สามารถ ออกแบบและหาวิธีการแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน โดย ใช้ไอซีทีเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้

พวกเราได้ข้อสรุป การทำงาน ว่า .. เราควรเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องเน้นเทคนิคโปรแกรมที่มากมาย แต่ให้เขามีประสบการณ์ ผ่านการะบวนการอบรม เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้จริง ซึ่งแน่นอนว่า การนิเทศ ติดตาม บทบาทสำคัญที่สุด ต้องให้ ผอ.รร. ช่วยกำกับ นิเทศ ให้ประสบผลสำเร็จ

สิ่งหนึ่ง ที่ทุกคนมีความเห็นเหมือนกันว่า การพัฒนาครั้งนี้ ต้องมีนักเรียน ร่วมด้วย โดยยกเหตุผลสำคัญ เช่น ถ้าครูมาคนเดียว สิ่งที่ได้รับก็อาจจะหายไป ระหว่างกลับ รร. แต่ ถ้ามากับ นักเรียน อย่างน้อย .. ทักษะ และประสบการณ์ จากการอบรมครั้งนี้ ก็จะติดตัวเด็กไป .. ... ก็ต้องดุว่า เมื่อวันอบรมจริง คณะเราจะทำได้แค่ไหน อย่างไร ...


หมายเลขบันทึก: 587093เขียนเมื่อ 5 มีนาคม 2015 12:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มีนาคม 2015 12:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี