นิราศเมียนมาร์ (๗๓) ชเวตาเลียว

145) ชมจำลอง ของใหม่ ใกล้ของเก่า

ไกด์ได้เล่า ท้าวความ ตามขานไข

พอเที่ยงวัน ถึงเวลา พาออกไป

อาหารไทย ในพม่า ช่างน่ากิน

จุดสุดท้าย บ่ายหน้า มาที่วัด

ไกด์เขาจัด ไหว้พระนอน ก่อนผกผิน

ที่สุดท้าย ก่อนบ่ายหน้า สนามบิน

มาเยือนถิ่น พระหน้าหวาน ย่านพะโค

146) พระพุทธ ไสยาสน์ ชเวตาเลียว

งามจริงเชียว พิศพักตร์ งามอักโข

เปี่ยมรอยยิ้ม พริ้มเมตตา มาสร้างโชว์

องค์ใหญ่โต งามสง่า พระรามัญ

พันกว่าปี ชี้ค่า ศรัทธาพุทธ

พักตร์ผ่องผุด ดุจเทวา มาสร้างสรรค์

หีบสมบัติ จัดประดับ ทรัพย์อนันต์

ที่หนุนนั้น กระจกสี มีงดงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)