เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558


2 มีนาคม 2558

เรียน. เพื่อนครู ผู้บริหารและผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 วันนี้มีแขกมาหาเป็นความทุกข์เรื่องที่เรียนของลูก แต่โรงเรียนที่จะให้เข้าเรียนอยู่นอกเขต ได้แต่แนะนำและให้กำลังใจ พบข้าราชการบำนาญมารับใบเสร็จ บ่นให้ฟังว่าขึ้นไปชั้น 2 ไม่ค่อยไหว ความจริงเรามีห้องสโมสร เดือนหน้าจะให้เจ้าหน้าที่ไปจัดไว้ที่นั่นก็จะสะดวก งานบริการที่ดีต้องคอยให้สั่งการทุกเรื่อง จนรู้สึกเอือมเต็มที ระบบประชาสัมพันธ์กำลังเดินสายติดลำโพงและเครื่องขยายเสียง. ไว้เปิดเพลงชาติเช้าเย็นก็ยังดี บ่ายๆ เห็นคะแนนสอบข้อเขียนในการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มาไม่พอใช้ เพราะสพฐ. มอบให้มหาวิทยาลัยออกข้อสอบ. สำหรับครูผู้ช่วยกรณีพิเศษที่กำลังจะสอบเสาร์หน้าก็รวมเขตกันจ้างมหาวิทยาลัยเหมือนกัน ผลที่ออกก็คงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้คนไม่ครบตามจำนวน คงต้องยุ่งยากคัดเลือกกันอีกรอบ

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558. เช้ามีรายการแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีที่ไปได้รางวัลจากการแข่งขันดนตรีไทยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศครั้งที่ 64 ที่เพิ่งผ่านมา นักเรียนของเราเป็นระดับประถมศึกษาสามารถแข่งกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้ถือว่าไม่ธรรมดา ทุกคนเอาเหรียญมาอวด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ให้ร้องเพลงคาราโอเกะ. เพลงที่พวกเธอร้องทันสมัยจนบางเพลงยังไม่มีในรายการ หลังนักเรียนกลับไปแล้วเดินทางไปโรงเรียนสี่แยกบางเตย อำเภอสามโคก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนน้อยที่สุด ทั้งโรงเรียนแค่ 42 คน ได้โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยพอทำให้การเรียนการสอนไม่เซ็งเกินไป. ออกจากโรงเรียนสี่แยกบางเตยเดินทางต่อไปโรงเรียนวัดลำมหาเมฆ โรงเรียนนี้อยู่อำเภอลาดหลุมแก้ว ขาดผู้บริหารโรงเรียนเหมือนโรงเรียนแรก มีนักเรียน70 กว่าคน ครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมาช่วยสอนอยู่บ้าง ออกโรงเรียนแต่ละครั้งล้วนแต่โรงเรียนเล็กๆที่ห่างไกล เพราะขาดแคลนไปทุกอย่างโดยเฉพาะกำลังใจ การได้ออกมาดูการทำงานของเขาช่วยให้เราสบายใจว่า ได้ร่วมทุกข์กับเขาบ้างแม้เวลาสั้นๆ

กลับออกมากินข้าวกลางวันที่ร้านข้าวแกงอาหารป่าปากทางเข้าวัดเจดีย์หอย. จากนั้นเดินทางไปบริษัท CPram ลาดหลุมแก้วเพื่อประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนประชุมได้ศึกษาดูงานการผลิตอาหารของ CPram เพื่อส่ง ร้าน7 Eleven และการจ้ดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สรุปว่าข้าวกล่องในร้าน7Eleven ผลิตจากที่นี่ทั้งนั้น. กำลังผลิตวันละสองแสนห้าหมื่นกล่อง. สูงสุดห้าแสนกล่อง เริ่มใช้หุ่นยนต์แทนคนในบางสายพานการผลิต ระเบียบวาระการประชุมนัดนี้มีไม่มากเพราะตั้งใจมาศึกษาดูงานมากกว่าแต่กว่าจะเลิกประชุมก็เวลา17 นาฬิกา

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เช้าเดินทางไปโรงแรมเอสดีอเวนิวเพื่อประชุมเตรียมการจ้ดแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษานานาชาติ ประจำปี 2558 (IMSO) ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพและจะจ้ดแข่งขันที่จังหวัดปทุมธานี เป็นการเตรียมการในทุกประเด็น มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมประชุมกันหลายท่าน. เที่ยงหลังทานข้าวเดินทางกลับเขตเพื่อประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา(กตปน) เป็นคณะกรรมการทางวิชาการจึงต้องหนักไปทางการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เลิกประชุมไม่เย็นนัก

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันนี้มีการสอบ NT ชั้น ป.3และป.6 เลยออกไปดูสนามสอบ เริ่มจากโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ เห็นข้อสอบแล้วหายหลังมีข้อความครึ่งหน้ากระดาษให้นักเรียนชั้น ป.3 อ่านแล้ววิเคราะห์ข้อความแล้วหาคำตอบ ขนาดบางข้อผมอ่านแล้วยังลังเลในคำตอบ ต้องเรียกว่าเป็นข้อสอบที่ไม่เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน แม้จะเขียนดีแต่ก็จัดเป็นข้อสอบที่เลวตามหลักการวัดผล จากนั้นไปแวะโรงเรียนศิริจันทาราม โรงเรียนนี้กำลังจัดกิจกรรมจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ส่วนการสอบนักเรียนบอกว่าทำได้ สุดคลองห้าเลยเลียบคลองระพีพัฒน์ไปจนถึงโรงเรียนวัดสว่างภพ

แวะเยี่ยมสนามสอบ แล้วออกไปกินข้าวกลางวันที่เซียร์รังสิตเพราะอยากสำรวจว่าหากใช้โรงแรมเอเซียแอร์พอตแข่งขันนานาชาติIMSO จะเหมาะไหม สรุปจากประสบการณ์ที่พานักเรียนไปแข่งมาหลายประเทศ เหมาะที่สุดสนองตอบความต้องการของทุกฝ่ายได้ครบถ้วน ผู้เข้าแข่งขันจะมีความสุขกับโรงแรมที่พัก ห้องประชุมสำหรับพิธีการและแข่งขัน อาหารการกินและร้านค้าที่หลากหลาย. บ่ายกลับสำนักงานทำงานแฟ้มเอกสารต่าง ๆ

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เช้ามีการแข่งขันโครงงานประวัติศาสตร์ที่ห้องประชุมชั้น 3 ตามนโยบายของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คุณอนันต์ เภตรา เป็นเจ้ามือมอบรางวัลแก่ผู้ขนะ วันนี้ท่านยังจ่ายค่าเดินทางทีมละ1000บาท รวม 22ทีม พวกเราเดินชมการเสนอโครงงานของทุกทีม ก่อนนั่งฟังการนำเสนอให้คณะกรรมการซักถามและให้คะแนน.

บ่ายผมเดินทางไปโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสเพื่อประชุมกรรมการสอบค้ดเลือกครูผู้ช่วยเป็นกรณีพิเศษในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์และวันที่ 1 มีนาคม. 2558 แต่วันนี้ต้องแก้ปัญหาจัดโต๊ะนั่งสอบที่เขาจัดให้นั่งคู่เป็นนั่งเดี่ยวโดยความร่วมมือของ ผอ.สำเริง. ทองมอญ. ผอ.สุทัศน์ ตุรงค์เรืองและผอ.อภิสิทธิ์ กรีทรัพย์ กว่าจะได้นอนตี2 ของวันเสาร์ การสอบจะดำเนินการทั้งเสาร์และอาทิตย์เรียกว่าอาทิตย์นี้ไม่มีวันหยุด

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

หมายเลขบันทึก: 586989เขียนเมื่อ 2 มีนาคม 2015 15:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มีนาคม 2015 16:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ถ้า ผอ. จะนำตัวอย่างข้อสอบมาให้ดูบ้างดีนะคะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี