นิราศเมียนมาร์ (๗๒) พระราชวังบุเรงนอง

143) เสาไม้สัก หลักเก่า เอามาสร้าง

ขุดมาวาง ตั้งไว้ ในเขตขันธ์

ร้อยเจ็ดสิบ หกต้น ยังครบครัน

ของกำนัล ส่งมา บรรณาการ

ราชรถ บุเรงนอง จำลองใหม่

มาตั้งไว้ ให้เข้าใจ ได้ไขขาน

ความงดงาม ล้ำค่า แต่โบราณ

เป็นตำนาน ผ่านวัน มิผันไป

144) ความยิ่งใหญ่ ได้ส่งผ่าน ไม่นานนัก

นันทบุเรง รักษา ไว้ไม่ไหว

แพ้ศึกไทย ให้ตรม ระทมใจ

ตองอูได้ คบยะไข่ ให้เผาเมือง

ถูกเพลิงเผา ทำลาย หลังพ่ายศึก

อึกทึก ครึกโครม โหมฟ้าเหลือง

เหลือแต่รอย ความหลัง มลังเมลือง

เหลือแต่เรื่อง เล่าขาน ตำนานไกล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)