เล่าไว้เมื่อเป็นครูปกครอง ๙๕

<p align="LEFT"> ๙๕. สอบโอเน็ทตีกันระหว่างโรงเรียน กลับมาเป็นเพื่อนที่ดี </p> <p align="LEFT"> ต่อกันในเวลาต่อมา </p> <p align="LEFT"> เมื่อมีการสอบโอเน็ทใหม่ๆ ครูไม่ได้สมัครเป็นกรรมการคุมสอบ </p> <p align="LEFT"> ด้วยเห็นว่าไม่จำเป็น มีอยู่ครั้งหนึ่ง โรงเรียนเราเป็นสนามสอบ ได้เกิดการทะเลาะ </p> <p align="LEFT"> วิวาทหลังการสอบ ทำร้ายร่างกายกันเป็นกลุ่มๆ ระหว่าง สองโรงเรียน ครูถูก </p> <p align="LEFT"> โทรศัพท์ตามตัว ให้มาแก้ปัญหา แรกที่สุด ต้องประกาศเรียกนักเรียนมารวมตัว </p> <p align="LEFT"> ที่จุดหนึ่งก่อน และตามตัวคู่กรณีมาด้วย สถานีตำรวจก็ยู่ห่างไกล ไม่เหมือนทุก </p> <p align="LEFT"> วันนี้ และการประสานงานระหว่างครูต่างโรงเรียนก็ยากยิ่ง ไม่สามารถทราบ </p> <p align="LEFT"> หมายเลขโทรศัพท์ของคุณครูผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ ค้นหาทางระบบอินเตอร์เน็ต </p> <p align="LEFT"> ก็ไม่สะดวกเหมือนเวลานี้ แต่ก็สามารถทำได้ ในที่สุด มีการสอบปากคำ มีการ </p> <p align="LEFT"> ประนีประนอมระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนกลุ่มที่รุมทำ ร้ายร่างกาย </p> <p align="LEFT"> เพราะสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ มองหน้ากัน แซวผู้หญิงที่ตัวเองสนใจ เดินชนกัน ฯลฯ </p> <p align="LEFT"> การตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ได้ดำเนินการไปตามสมควรแก่เหตุ แต่แม่นักเรียน </p> <p align="LEFT"> ที่ถูกทำร้าย เปลี่ยนใจ เชื่อทนาย เลยมาเรียกเงินเพิ่มเติม แต่ครูไม่สามารถ </p> <p align="LEFT"> ดำ เนินการให้ได้ เพราะนักเรียนก็จบไปหมดแล้ว ทำ เรื่องร้องเรียนไปยัง </p> <p align="LEFT"> กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงฯ ส่งหนังสือมายังโรงเรียน แต่ก็สามารถชี้แจง </p> <p align="LEFT"> เหตุผลได้ทั้งหมด ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถเอาความผิดได้ และไม่สามารถ </p> <p align="LEFT"> ดำเนินคดีต่อที่ศาลปกครองได้ ส่วนนักเรียนทั้งสองคนครูได้รับทราบภายหลังว่า </p>

มาเป็นเพื่อนที่สนิทกัน รักกันมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)