สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๖๙) ชีวิตดุจเรือน้อย

"ชีวิตมนุษย์ ดุจเรือน้อย ที่ลอยล่อง

บนครรลอง มองแล กระแสสินธุ์

โดนน้ำซัด ฟัดฝั่ง ดั่งราคิน

บ้างติฉิน นินทา ด่าว่าเรา

บ้างแสนสุข สนุกใจ ไม่มีโศก

บ้างอับโชค โรคภัย ให้ขลาดเขลา

บ้างโชคช่วย อวยชัย ได้แบ่งเบา

บ้างโศกเศร้า ให้เข้าใจ ไม่ทุกข์มัน"

Morning exercise 2/4/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)