สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๖๗) พูด

"พูดให้คน ยินดี เป็นศรีสุข

พูดให้คน พ้นทุกข์ เป็นสุขศรี

พูดมากไป น้อยไป ให้พูดดี

พูดให้มี กำลังใจ ให้มั่นใจ

พูดคำดี มีค่า กว่าคำร้าย

พูดให้คลาย หายทุกข์ สุขสดใส

พูดคำจริง ทิ้งคำเท็จ ระเห็จไกล

พูดคำไหน คำนั้น มิผันแปร"

Morning exercise 28/2/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)