การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน อำเภอหาดใหญ่

ครั้งที่ 1/2558

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 -16.30 น.

ณ ห้องประชุม 2210 ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการประชุมความเห็น (0)