เล่าไว้เมื่อเป็นครูปกครอง ๙๔

<p align="LEFT"> ๙๔. แจ้งทางไลน์ </p> <p align="LEFT"> ครูจะต้องกลายเป็นคนทันสมัย เล่น เมสเซนเจอร์ แคมฟรอกซ์ </p> <p align="LEFT"> ไฮไฟ เฟสบุค ทวิตตอร์ และในที่สุดก็ต้องเล่นไลน์ เพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร ภาพ </p> <p align="LEFT"> จากผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า ห้างสรรพสินค้าที่มี กล้องซีซี ทีวี ส่งมาให้ </p> <p align="LEFT"> เพื่อที่จะควบคุมดูแล ให้นักเรียนของเราให้มีระเบียบวินัย อยู่ในกรอบตามสมควร </p> <p align="LEFT"> ถ้านักเรียน ทะเลาะวิวาท ขโมยของ ดื่มน้ำเมา สูบบุหรี่ ณ จุดต่าง ครูจะได้รับ </p> <p align="LEFT"> ข้อมูลทันที และสามารถเรียกนักเรียน ผู้ปกครองมาพบ เพื่อสั่งสอน อบรม </p> <p align="LEFT"> ลงโทษ ตามควรแก่เหตุ ปัจจุบันรับข้อมูลจากห้างเมก้า รุ่นพี่ และผู้ปกครอง </p> <p align="LEFT"> ที่เสียสละเวลา เก็บข้อมูล ภาพ แล้วสามารถทำให้ครูปกครองมีข้อมูล เพื่อใช้ใน </p> <p align="LEFT"> การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนได้รวดเร็ว ทันท่วงที และนักเรียนลดการสร้าง </p> <p align="LEFT"> พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนให้เหลือน้อยลงไปมาก ในที่สุดก็หวังว่า </p>

น่าจะหมดไป ถึงแม้จะเป็นไปได้น้อยมากก็ตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)