คู่มือปฏิบัติงานสำหรับช่างเทคนิค เตียงไฟฟ้า (Electric Patient Bed Manual 2014)

nikorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เตียงไฟฟ้า

จากประสบการณ์ผู้เขียนที่ได้ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาเตียงไฟฟ้า

ขออนุญาตเขียนเป็นคู่มือเพือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางาน อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแล และชาง

หากเป็นประโยชน์ยินดี (ไม่สงวนสิทธิ์) หากผิดพลาดประการใดขอน้อมรับไว้พัฒนาต่อไป

ขอบคุณครับ

ลิงค์

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับช่างเทคนิค เตียงไฟฟ้า 2014

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องมือแพทย์ความเห็น (0)