พาหุยุทธ์ชาวสยาม บันทึก ไว้ให้ลูกหลานศึกษา เพื่อสืบสาน มรดกภูมิปัญญา ของบรรพชน....

เคล็ดวิชา พาหุยุทธ์

องค์ประกอบ ๑๒ ประการ ของพาหุยุทธ์..

๑.การหายใจพองยุบ
๒.การบริกรรมตามขั้นตอนของพละ๕
๓.การใช้เสียงและจังหวะประกอบ
๔.การเคลื่อนไหว หมุน วน โยก ขยับ ของอวัยะสำคัญ
๕.การกระตุ้น ลูบ ตบ นวดและดัดส่วนต่างๆของร่างกาย
๖.การเข้าถึงภวังคจิตและการทรงสภาวะ
๗.การประสม กาย ใจ มวย(ท่าครูและท่าหลัก)
๘.โภชนาการที่เหมาะสมต่อการสร้าง เสริม บำบัด
๙.การพิจารณาไตร่ตรอง ทบทวน ทดสอบ แก้ไข พัฒนา จากพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง
๑๐.การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทักษะการต่อสู้เพื่อมุ่งสู่ศิลปะมวยไทย
๑๑.การประยุกต์และพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพ
๑๒.ข้อปฏิบัติ ข้อละเว้น และข้อพึงระวัง

ส่วนขอบเขตของพาหุยุทธ์ มี ๔ ประการ...1.กาย 2.จิตใจ 3.มวย และ 4.กระบวนการประสม...

ยาบำรุงและประสานที่สำคัญ คือ ศรัทธา ต่อการมึความดี..ต่อการเผยแผ่ความดี..และต่อการทำใจให้บริสุทธ์ เบิกบาน..ครับ

.....สมาชิกท่านใดมีความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสงสัย ควรแก่การแลกเปลี่ยนกัน ครับ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มวยไทย มรดกไทย มรดกโลกความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เป็นการออกกำลังกายและเป็นศาสตร์ ที่ควรส่งเสริมการเรียนรู้นะคะ


จุดประสงค์หลักของพาหุยุทธ์ คือ การพัฒนาจิตวิญญาน ให้แก่ อุบาสก อุบาสิกา..เพื่อให้เป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา..ด้วยการประสิทธิ ความสง่างาม..ความแข็งแกร่ง ความมีไมตรี และความเรียบง่าย..ครับ..

...ในการฝึกนักมวยส่วนใหญ่..ไม่เข้าใจเรื่อง.กระบวนการทางจิตวิทยา(สมาธิและการฝึกสติ..รวมทั้งจิตบำบัด)..เรามีของดีแต่ใช้ไม่เป็น..ครับ..อย่าไปพูดถึง จินตนาการในการชก..การเสริมสร้างพลังและความเข้าใจเกมส์เลย..เรื่อง ท่าทาง รูปแบบ และทักษะ แม้แต่การออกกำลังกายแบบที่ทำกัน ใครๆก็พัฒนากันได้ง่ายๆ..ครับ.. การเคลื่อนไหวของมวย มันใช้หลักการเดียวกัน คือการตามและการขัดกันของแรงและมุม..นักมวยที่เข้าใจและเข้าถึงมวยก็จะออกหมัดและอาวุธได้ลื่นไหล..ครับ..

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากเลยครับ

ฝึกสมาธิจากการเรียนมวย