"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" : คำซ้ำๆ จากดวงใจในเวที "เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์"


ถึงแม้ถ้อยคำที่อ่านแล้วจะดูเหมือนซ้ำคำซ้ำความกันเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกอิ่มเอม ปลาบปลื้ม มีชีวิต

งานวันนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ผมและทีมงานขับเคลื่อนในชื่อโครงการ "เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์" อันเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

โครงการดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจากนายเมธี สุพรรณฝ่าย (รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) เป็นประธานในพิธี โดยประกอบด้วยวัตถุสำคัญๆ ๓ ประการหลัก คือ

  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของการเป็นนิสิตที่เกี่ยวโยงกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  • เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยในหมู่นิสิต และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทยและการมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  • เพื่อเสริมสร้างกระบวนการความรัก ความสามัคคีให้กับคนในชาติ
ภายใต้วัตถุประสงค์ ๓ ประเด็นนั้น ผมและทีมงาน ตลอดจนเครือข่ายผู้ร่วมรับผิดชอบหลักอย่าง "ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ" ออกแบบกิจกรรมไว้ ๒ ส่วน กล่าวคือ ..

  • วันแรก : ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นภาคทฤษฎี บรรยายให้ความรู้เรื่องต่างๆ ที่ยึดโยงกับเรื่องจิตสำนึกรักความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย วิถีการปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้การมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข ภัยคุกคามและบั่นทอนความเป็นชาติไทย  • วันที่สอง : ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามในพื้นที่โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ณ โครงการลำพะยังภูมิพัฒน์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่ใช้ระบบชลประทานแบบอุโมงค์ผันน้ำจากห้วยไผ่ของจังหวัดมุกดาหารเข้าสู่อ่างเก็บน้ำลำพะยัง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเกษตรกรรมของพสกนิกรชาวไทยในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะยัง และใกล้เคียงนั่นก็คือกิจกรรมครั้งนี้ ผมแทบไม่มีบทบาทอะไรมาก เฝ้ามองอยู่อย่างห่างๆ รับนโยบายมา ก็ผ่องถ่ายไปยังคณะทำงานในแบบฉบับ "ด่วนจี๋" รุกและรับกับสถานการณ์อย่างท้าทาย พาทีมงานตะลุยพื้นที่แบบเร่งด่วน ผนึกกำลังกับศูนย์ประสานฯ เพื่อตระเตรียมการงานอย่าง "จริงจังและจิรงใจ" พร้อมๆ กับการสร้างกลไกการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการให้นิสิตได้มีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด
การงานเกือบทั้งหมด นิสิตเข้ามาบริหารจัดการร่วมอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่จัดหาคนเข้าร่วมงาน ร่วมจัดนิทรรศการ เป็นพิธีกร-พิธีการ จัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง จัดกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯเช่นเดียวกับเรื่องนิทรรศการนั้น ผมทิ้งประเด็นความคิดเล็กๆ แค่เพียงว่า แทนที่จะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทั่วๆ ไป ก็ควรมีมุมมองอย่างอื่นเข้ามาหนุนเสริม เช่น ประวัติศาสตร์ที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยือนเมืองมหาสารคาม หรือเสด็จมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี ปี ๒๔๙๕ สืบมาจนปัจจุบันที่มีจำนวนโครงการมากกว่า ๔,๓๕๐ โครงการ

และที่สำคัญก็คือการทิ้งประเด็นให้ทีมงานลองคิดดูว่า แทนที่จะมีการลงนามถวายพระพรอย่างเดียว ก็สามารถทำ "ต้นไม้ของพ่อ" ด้วยก็ได้ ซึ่งหมายถึงทำต้นไม้ขึ้นมาซักต้น แล้วแจกใบไม้ให้กับนิสิตและคณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้เขียน "ความรู้สึก" ที่มีต่อ "ในหลวง" ...แน่นอนครับ-เอาเข้าจริงๆ กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างมาก ถึงแม้ถ้อยคำที่อ่านแล้วจะดูเหมือนซ้ำคำซ้ำความกันเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกอิ่มเอม ปลาบปลื้ม มีชีวิต และมีพลังอย่างมหาศาล เพราะมันคือความรัก ความผูกพันที่มีต่อความเป็นชาติและสถาบันกษัตริย์อย่างไม่กังขาครับ, สัญชาติ เราเปลี่ยนแปลงกันได้ แต่เชื้อชาติ มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ พรุ่งนี้ยังต้องลงพื้นที่เรียนรู้จริง - แล้วจะกลับมาเล่าย้อนหลังทั้งวันนี้ (๒๒ก.พ.๒๕๕๘) และพรุ่งนี้ (๒๓ ก.พ.๒๕๕๘) อีกที นะครับ
หมายเลขบันทึก: 586654เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2015 15:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2015 15:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (8)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม

ทรงพระเจริญ

ผมสนใจโครงการที่อำเภอเขาวง กาฬสินธุ์ ซะแล้ว

ขอบคุณมากๆครับ

ครับ อ.Wasawat Deemarn

การที่หัวใจใครสักคนมีหลักยึด....
โลกไม่ร้างชีวิตแน่ๆ
ในหลวง... เป็นสิ่งนั้น และยิ่งกว่าสิ่งนั้น ครับ


ครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

ผมพานิสิตไปที่นั่น ส่วนหนึ่งคืออยากให้นิสิตได้เห็นพระปรีชาสามารถของในหลวงในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการใช้ประโยชน์จากน้ำแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐและชาวบ้าน หรือชาวบ้านกับชาวบ้าน รวมถึงการเปิดพื้นที่ใหม่ให้นิสิตได้รับรู้ เผื่อสนใจจะไปจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันที่นั่น ครับ

ขอบพระคุณที่มาทักทาย ครับพี่หมอ ธิรัมภา...

"เราล้วนโชคดีครับ เกิดเป็นคนไทย ...ประเทศชาติที่มีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณ"


ครับ คุณ เพชรน้ำหนึ่ง

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ นักพัฒนา ครับ
โครงการหลวงฯ คือส่วนหนึ่งที่ยืนยันถึงความเป็นกษัตริย์นักพัฒนาของท่าน ซึ่งยิ่งใหญ่และทรงคุณค่ามากๆ ครับ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี