การศึกษาเรื่อง ปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต

ผู้จัดทำ นายธนวัฒน์ ดาววีระกุล

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้า เรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต

การศึกษาค้นคว้า เรื่อง ปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต มีวิธีการศึกษาคือ การใช้ภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน ผลกระทบของปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต ศึกษาจากเอกสาร ตำรา หนังสือ และอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต ศึกษาจาการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คนโดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า การใช้ภาษาไทยที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตนั้นเริ่มลุกลามมาจากโปรแกรมแช็ทรูมและเกมออนไลน์ ซึ่งดูคล้ายเป็นการสนทนากันธรรมดา แต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสแล้ว มันเป็นการสนทนาอันไม่มีขีดจำกัดของภาษาทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย จึงส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อปัญหา การใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต คือ เยาวชนต้องดูแลเอาใจใส่ในใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.56)

คำสำคัญ (Tags): #การใช้ภาษาไทย
หมายเลขบันทึก: 586600เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 17:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 17:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

เป็นการศึกษาปัญหาที่ดี เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีผลกระทบกับภาษาไทยมาก ซึ่งในปัจจุบัน วัยรุ่น พิมพ์ภาษาไทยผิดในการคุยกัน เยอะมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท