เคมีจบแล้ว

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เคมี๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีนี้ได้จบแล้วสิ่งที่ครูนกได้เพียรพยายามปลุกฝังผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเคมีคือ

- การTalk Lab เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำการทดลอง ลดการใช้สารเคมีในปริมาณที่ไม่จำเป็น และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมบริหารความคิดสร้างสรรค์ในการTalkLab
- การออกแบบตารางการทดลองเป็นสิ่งที่ครูนกพยายามฝึกมาเกือบทุกการทดลอง เพราะถือเป็นการสื่อสารที่มีเสน่ห์ในการนำเสนองาน
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พยายามเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึก และจะกระตุ้นให้เด็กๆ มั่นใจในสิ่งที่จะลงมือทำ

- การเขียนกราฟและการอ่านกราฟ ครูนกพบว่า นักเรียนต้องเติมเต็มเรื่องการเขียนชื่อกราฟ การระบุชื่อแกนพร้อมหน่วยที่เหมาะสม ตลอดจนการบริหารพื้นที่หรือลงจุดข้อมูล
- และที่ต้องฝึกเพิ่มเติมคือการสังเกต และการจดบันทึกสิ่งที่ได้จากการสังเกต ซึ่งจะมีประเด็นเรื่อง สีใส ที่ต้องให้แก้ไขความเข้าใจว่าไม่มีสีใส ควรเป็นสารละลายใสไม่มีสี


ครูนกไม่ได้หวังว่าทุกคนจบไปจะต้องเรียนต่อด้านเคมี เพียงแต่อยากให้มีกระบวนการ และการคิดที่เป็นระบบ ตลอดจนการทำงานที่เข้าใจในสิ่งที่ทำ

คงต้องรอดูดอกผลกันต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนเน้นทักษะกระบวนการคิดความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เด็กๆ สนุกมากนะครับ ตอนผมเรียนได้ทำแต่แลปแห้ง555

เขียนเมื่อ 

หมอเปิ้นเรียนตอน ป.ตรี ที่ขณะวิทยาศาสตร์ ใกล้ๆๆ รพ. รามา นะคะ ... ดีใจเด็กๆๆ ได้เรียน ตั้งแต่ มอปลาย นะคะ

เขียนเมื่อ 

อย่าว่าแต่วิชาเคมีเลย ที่เด็ก ๆ ได้เรียนตั้งแต่มัธยมปลาย

แม้ งานวิจัย เด็กมัธยมปลายก็ได้เรียนแล้ว....ที่สำคัญ

เด็ก ๆ ได้เรียน แต่....ครูบางท่าน แนะนำไม่ได้ เพราะทำวิจัยไม่เป็น

บางคนไม่ได้จบโท จบ ป.ตรีสมัยไม่มีวิจัยให้ได้เรียน ผลจึงตกแก่เด็ก ๆ

ที่ต้องเผชิญปัญหา แก้ปัญหากันเอง ผิดถูก ไม่รู้ รู้แต่ว่า ต้องทำให้

ถูกใจครู...จ้าาครูนก คิดถึงเสมอจ้ะ เมษาอาจได้เจอกันนะจ๊ะ


เขียนเมื่อ 

อย่าว่าแต่วิชาเคมีเลย ที่เด็ก ๆ ได้เรียนตั้งแต่มัธยมปลาย

แม้ งานวิจัย เด็กมัธยมปลายก็ได้เรียนแล้ว....ที่สำคัญ

เด็ก ๆ ได้เรียน แต่....ครูบางท่าน แนะนำไม่ได้ เพราะทำวิจัยไม่เป็น

บางคนไม่ได้จบโท จบ ป.ตรีสมัยไม่มีวิจัยให้ได้เรียน ผลจึงตกแก่เด็ก ๆ

ที่ต้องเผชิญปัญหา แก้ปัญหากันเอง ผิดถูก ไม่รู้ รู้แต่ว่า ต้องทำให้

ถูกใจครู...จ้าาครูนก คิดถึงเสมอจ้ะ เมษาอาจได้เจอกันนะจ๊ะ