การศึกษาเรื่อง ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ผู้จัดทำ นางสาวธีราพร ทรงบุญรอด

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้า เรื่อง ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 2. เพื่อศึกษาผลกระทบปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 3. เพื่อศึกษาความคิกเห็นของบุคคล เกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

การศึกษาปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีวิธีการศึกษาคือ สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และผลกระทบของปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า 1. สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร คือ การที่วัยรุ่นขาดความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ 2. ผลกระทบจากปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร คือ ทำให้บ้านเมืองมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เสียการเรียน สภาพร่างกายและจิตใจย่ำแย่ 3.ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จากการสัมภาษณ์ พบว่า เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้ว วัยรุ่นส่วนมากแก้ปัญหาด้วยการทำแท้ง อยู่ในระดับ มาก (X = 4.3 )

หมายเลขบันทึก: 586597เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 16:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 16:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท