การศึกษาเรื่อง ปัญหาการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกา


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ปัญหาการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกา

ผู้จัดทำ นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นหอม

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษาครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัญหาการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกามีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกา 2.เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกา 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกา

วิธีการศึกษาการศึกษาความเป็นมาของการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกา และ ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกาศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 50 คน เกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกา ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ ใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นมาของการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟ ริกาเป็นสภาวะของการขาดแคลนอาหารอย่างกว้างขวาง วิกฤติการณ์ดังกล่าวตามมาด้วยสภาวะทุโภชนาการ, การอดอยาก, โรคระบาด และการเพิ่มจำนวนการเสียชีวิต แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกาคือประเทศยากจนจะต้องมีการปรับนโยบายเศรษฐกิจ ลดการบิดเบือนกลไกตลาด ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 50 คน เกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกาจากการสัมภาษณ์ พบว่า การขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกาเป็นปัญหาที่ชาวโลกต้องร่วมกันช่วยเหลือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.21)

หมายเลขบันทึก: 586591เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 15:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 16:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท