การศึกษาเรื่องวิวัฒนาการการทำอาหาร


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่องวิวัฒนาการการทำอาหาร

ผู้จัดทำ นางสาวเหมวรรณ แก้วประดิษฐ์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการการทำอาหาร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการทำอาหารไทย 2. เพื่อศึกษาการทำอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพ 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในด้านความเปลี่ยนแปลงของการทำอาหาร

การศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการการทำอาหารมีวิธีการศึกษา และการทำอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพ ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของของประชาชนในด้านความเปลี่ยนแปลงของการทำอาหาร ศึกษาจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คนโดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แล้วนำมา เรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า 1. วิวัฒนาการการทำอาหาร มีสาเหตุมาจากมนุษย์มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 2.การทำอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ มนุษย์เพิ่มมากขึ้นทำให้ความต้องการอาหารมากขึ้นมีการแปรรูปอาหาร เพิ่มความสะดวกในการบรรจุหีบห่ออาหาร ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ

จากการบริโภคอาหารแปรรูปและการบรรจุหีบห่ออาหาร 3.ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จากการสัมภาษณ์พบว่าวิวัฒนาการการทำอาหารเกิดจากการที่มนุษย์มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อยู่ในระดับ มาก (X =4.42)

คำสำคัญ (Tags): #การทำอาหาร
หมายเลขบันทึก: 586593เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 15:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 16:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
นางสาวสรารัตน์ โม่มาลา

เนื้อหาของข้อมูลครบถ้วน ทำให้รู้ถึงเรื่องที่กำลังจะดำเนินการทำ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท