ปัญหาการกระทำผิดกฎหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ชื่อเรื่อง ปัญหาการกระทำผิดกฎหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้จัดทำ นางสาวปุณณิศา บัวผุด

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องปัญหาการกระทำผิดกฎหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำผิดกฎหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การศึกษาเรื่อง ปัญหาการกระทำผิดกฎหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีวิธีการศึกษาคือกฎหมายเกี่ยวกับการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลกระทบจากการกระทำผิดกฎหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบันทึกข้อมูล และ ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการกระทำผิดกฎหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศึกษาจากการสอบถาม โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามแล้วนำมาเรียบเรียงนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติร้อยละและค่าเฉลี่ย

จากการศึกษาพบว่ามีกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้เพื่อควบคุมการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่การกระทำผิดกฎหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการขาดจิตสำนึกของผู้ขายและผู้บริโภค รวมทั้งทัศนะคติที่คนส่วนใหญ่คิดว่าการกระทำผิดกฎหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการกระทำผิดที่เล็กน้อย และผู้คนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการกระทำผิดด้วยเหตุผลที่ไม่รู้กฎหมายนั้นเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากการที่อยู่ในประเทศควรจะศึกษากฎหมายบ้านเมืองเพื่อปฏิบัติตามระบอบระเบียบบ้านเมือง ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัญหาการกระทำผิดกฎหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการสอบถาม พบว่า โดยรวม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปยังขาดความเข้มงวดกวดขันอยู่ในระดับ มาก (X = 4.33 )

หมายเลขบันทึก: 586598เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 16:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 16:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า การที่ผู้คนส่วนใหญ๋ดื่มเเอลกกอฮอล์ เป็นเพราะคนเราขาดสติ ขาดจิตสำนึก ไม่รู้เรื่องกฎหมายหรือกฏหมายอาจไม่ดีพอที่สามารถจะเอาความผิดกับบุคคลที่กระทำผิดได้


นางสาวสายฝน กลมเกลี้ยง

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า การศึกษาเรื่องนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคมไทย เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาต่อ ควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาการกระทำผิดกฏหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท