สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๔๐) พี่สอนน้อง

"บริหาร ราชการงานทั้งหลาย

งาน มากมายสำเร็จหวังดังประสงค์

ด้วย เห็นค่าทีมงานประสานตรง

ใจ จำนงค์คงให้ไว้ใจกัน

ไม่ ลุแก่อำนาจสิทธิ์ขาดสั่ง

ใช่ มุ่งตั้งตัวชี้วัดขัดสุขสันต์

ด้วย เน้นคนเน้นงานสานสัมพันธ์

อำนาจ นั้นปล่อยไปใช้ใจนำ"

13/2/58

เกร็ดการทำงานจากท่านอธิบดีกรมอนามัย (นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์)

"พี่สอนน้อง"

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)