สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๓๙) นปส.๕๕

"แม้คืนวัน ผันผ่าน นานเท่าใด

แม้ตัวไกล ไปห่าง ร้างแค่ไหน

แม้ตำแหน่ง แตกต่าง ห่างกันไกล

แต่หัวใจ ไม่ร้าง ไม่ห่างกัน

น.ป.ส. รุ่นห้าห้า มารวมจิต

หลากชีวิต หลายลีลา มาสุขสันต์

ห้าปีผ่าน งานก้าวหน้า สารพัน

มาเติมฝัน วันรวมใจ ไม่มีลืม"

13/2/58

นปส.55 สังสรรค์ ณ ชลนารา

ริมเจ้าพระยา กรมชลประทาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)