เรือนจำตลาดออนไลน์ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ต

เรือนจำตลาดออนไลน์ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้บริการเป็นอย่างมากในรัสเซีย คาซัคสถาน และยูเครน (ยังไม่มีการใช้ในเรือนจำไทย) สามารถช่วยญาติผู้ต้องประหยัดเวลาและประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังเรือนจำ สามารถซื้อของเยี่ยมผู้ต้องขังจากที่ใดก็ได้ในโลก ช่วยปิดหนทางในการลักลอบส่งสิ่งของผิดกฎหมายปะปนไปกับของเยี่ยมผู้ต้องขัง.................


ในปัจจุบันเรือนจำหลายประเทศ ได้จัดให้มีตลาดออนไลน์ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น รัสเซีย คาซัคสถาน และยูเครน โดยเฉพาะรัสเซียมีเรือนจำตลาดออนไลน์ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ต อยู่ทั่วไป เช่น เรือนจำตลาดออนไลน์ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ตของเรือนจำและศูนย์กักกันสาธารณรัฐชูวัช เรือนจำและศูนย์กักกันสาธารณรัฐมารี – อี เรือนจำและศูนย์กักกันสาธารณรัฐมอร์โด เรือนจำและ ศูนย์กักกันสาธารณรัฐบัซคอร์โตสถาน เรือนจำและศูนย์กักกันในเมืองรูสโท เรือนจำและศูนย์กักกันภูมิภาค ในเมืองแช็กที เรือนจำและศูนย์กักกันภูมิภาคจีแบไต เรือนจำและศูนย์กักกันภูมิภาคยาโรสลาฟ เรือนจำและ ศูนย์กักกันภูมิภาคคาลินินกราด เรือนจำและศูนย์กักกันเกล เรือนจำและศูนย์กักกันเซมารา เรือนจำและ ศูนย์กักกันภูมิภาคไอคองเกสเค เรือนจำและศูนย์กักกันภูมิภาคโวลโกกราด เรือนจำและศูนย์กักกันภูมิภาค กีเมียโรโว เรือนจำและศูนย์กักกันภูมิภาคซาราซ เรือนจำและศูนย์กักกันอาณานิคมคูซบัส เป็นต้น สำหรับเรือนจำตลาดออนไลน์ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ต ที่นำเสนอในวันนี้ คือ เรือนจำตลาดออนไลน์ ของศูนย์กักกัน FPS ในภูมิภาคเซมาราของรัสเซีย โดยจะเป็นการนำเสนอถึงความเป็นมา แนวคิด แนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และข้อดีข้อเสียของเรือนจำตลาดออนไลน์ของศูนย์กักกัน FPS โดยสังเขป ดังนี้


การสั่งซื้อสินค้าจากเรือนจำตลาดออนไลน์ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ต


ความเป็นมา

เรือนจำตลาดออนไลน์ของศูนย์กักกัน FPS ในภูมิภาค ซามารา ของรัสเซีย ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://r63.sizomag.ru/ พบว่า เรือนจำตลาดออนไลน์ของศูนย์กักกัน FPS ตั้งอยู่ที่63 ซามารายูกิลด์ดี ภูมิภาค ซามารา 443050 โดยโปรแกรมเรือนจำตลาดออนไลน์ของศูนย์กักกัน FPS ได้รับการพัฒนาโดยเรือนจำบริการแห่งชาติของรัสเซีย FSIN เมื่อปี 2011


แนวคิด

 • แนวคิดในการช่วยให้ผู้ใช้บริการ (ญาติผู้ต้องขัง) ประหยัดเวลาและประหยัดเงินค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปยังเรือนจำ
 • แนวคิดในการช่วยให้ผู้ใช้บริการ (ญาติผู้ต้องขัง) ประหยัดเวลาและประหยัดเงินค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปซื้อของเยี่ยมผู้ต้องขัง
 • แนวคิดในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • แนวคิดในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เรือนจำจากการปิดหนทางในการลักลอบส่งสิ่งของ ผิดกฎหมายปะปนไปกับของเยี่ยมผู้ต้องขัง

โปรแกรมเรือนจำตลาดออนไลน์ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ต


แนวทางการดำเนินงาน

 • การจัดทำเว็บไซต์ (ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์เรือนจำตลาดออนไลน์ของศูนย์กักกัน FPS โดยย่อ) ประกอบด้วย ที่อยู่ของเว็บไซต์ ผู้จัดทำเว็บไซต์ วันที่จัดทำเว็บไซต์ คำชี้แจงหลักเกณฑ์การสั่งซื้อสินค้า (สินค้าโดยทั่วๆไป สินค้าต้องห้าม น้ำหนัก เป็นต้น)
 • การจัดทำข้อเสนอสัญญา (ตัวอย่างการจัดทำข้อเสนอสัญญา)

ข้อเสนอสัญญานี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างร้านอินเทอร์เน็ตของเรือนจำและ ศูนย์กักกันภูมิภาคซามาร่า ต่อไปนี้เรียกว่า "ร้านค้าออนไลน์" และผู้ใช้บริการร้านค้าออนไลน์นี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" และควบคุมการสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อ และการส่งมอบสินค้าไปยัง "ผู้รับ" ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า (ภาคผนวก 1) ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ http://www.sizomag.ru/


แคตตาล็อก ประกอบด้วย

 • หนังสือวรรณกรรมต่างๆ
 • อื่น ๆ
 • ตัวอย่างภาพสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ ประกอบด้วย อาหาร เครื่องใช้ในครัวเรือน หนังสือวรรณกรรมต่างๆ และอื่น ๆ

ข้อดีของการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์

 • สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาจากที่ใดในโลกก็ได้
 • การสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ จะได้สินค้าที่มีการตรวจสอบคุณภาพ ที่ได้รับอนุญาติให้ขายสินค้าโดยกรมเรือนจำบริการแห่งชาติของรัสเซีย โดยไม่ต้องมีการตรวจค้นค้น
 • การส่งมอบพัสดุสามารถดำเนินการได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ภายหลังจากที่ได้มีการโอนเงินไปยังบัญชีร้านค้าออนไลน์
 • ผู้ซื้อ (ญาติผู้ต้องขัง) ได้ซื้อสินค้าราคาถูกตามราคามาตรฐานกรมเรือนจำบริการแห่งชาติ ของรัสเซีย สามารถตรวจสอบได้
 • ทางฝ่ายเรือนจำเองก็มีความปลอดภัยจากการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามไปกับของเยี่ยมผู้ต้องขัง

สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่ใดก็ได้ในโลก


ข้อเสีย


-


วิธีการสั่งซื้อ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การลงทะเบียนบนเว็บไซต์
 • เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ
 • การเลือกรายการให้ใช้ปุ่ม "เพิ่มการสั่งซื้อ"
 • ดูสินค้าในตะกร้า แล้วคลิก ชำระเงิน
 • หลังจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วผู้ซื้อจะได้รับการติดต่อจากทางร้านค้าเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและส่งใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อ (ภายในสองวัน)
 • การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ทางธนาคารตามที่ทางร้านค้าออนไลน์ที่กำหนด
 • ทางร้านค้าออนไลน์จะดำเนินการส่งมอบพัสดุไปยังผู้รับภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับเงินเข้าบัญชีของร้านค้า
 • ผู้ซื้อสามารถติดตามผลการสั่งซื้อในช่อง "สถานะการสั่งซื้อ"

การสั่งซื้อสินค้าจากเรือนจำตลาดออนไลน์ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ต


โดยสรุป


เรือนจำตลาดออนไลน์ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ โปรแกรมเรือนจำตลาดออนไลน์ ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาและได้รับความนิยมในประเทศ ยูเรเซีย (เอเชีย/ยุโรป) เช่น รัสเซีย ยูเครน ในยูเรเซียเหนือ และคาซัคสถานในเอเชีย เป็นการดำเนินการภายใต้แนวคิด ที่ต้องการช่วยให้ผู้ใช้บริการญาติผู้ต้องขังให้สามารถประหยัดเวลาและประหยัดเงินค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปยังเรือนจำ/การเดินทางไปซื้อของเยี่ยม แนวคิดในการบริการ/อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และแนวคิด ในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เรือนจำจากการปิดหนทางในการลักลอบส่งสิ่งของผิดกฎหมายปะปนไปกับของเยี่ยมผู้ต้องขัง เป็นโปรแกรมที่ประชาชน (ญาติผู้ต้องขัง) ส่วนใหญ่สนใจใช้บริการจนทำให้มีการใช้โปรแกรมดังกล่าวแพร่หลายในรัสเซียในระยะเวลารวดเร็วในหลายสาธารณรัฐ โปรแกรมเรือนจำตลาดออนไลน์ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นโปรแกรมที่ยังไม่มีการใช้ในเรือนจำไทย และเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถให้บริการ / อำนวยความสะดวก และช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรือนจำจากการตัดโอกาสในการลักลอบส่ง สิ่งของต้องห้ามปะปนไปกับของเยี่ยมผู้ต้องขัง จึงเห็นว่าสำหรับกรณีของเรือนจำไทยที่ยังขาดโปรแกรม ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ / อำนวยความสะดวกฯ ช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โปรแกรม ดังกล่าวฯ จึงเป็นโปรแกรมทางเลือก / นวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจ อีกโปรแกรม / นวัตกรรมหนึ่ง


.......................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ วันที่ - เดือน - ๒๕๕๘หมายเหตุ

บทความเรื่องเรือนจำตลาดออนไลน์ซื้อของเยี่ยมผ่านอินเตอร์เน็ต โดยวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ ได้มี การเผยแพร่อยู่ในคลังความรู้กรมราชทัณฑ์ หรือ ฐานข้อมูลวิจัยกรมราชทัณฑ์ ประจำเดือน กันยายน 2557 เว็บไซต์ http://www.correct.go.th/blogknowledge/index.php/2014-01-17-03-42-26/255700000/221-2014-09-30-04-10-56 อีกทางหนึ่งด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (0)