"คาถาชีวิต"

บทบันทึกนี้ ไม่มีคำอธิบายใดๆ คำนิยาม นัย ความหมาย ขึ้นอยู่กับผู้อ่านว่าจะตีความไปอย่างไร นั่นคือ "คาถาชีวิต" (Th Way of Living) ---

---------------------/\----------------------

๑. "นอนกับมด" ............................................................................................

๒. "อดเหมือนหมา"

...................................................................................

๓. "อยู่เหมือนปลา" .......................................................................................

๔. "หาตัวเอง" ..............................................................................................

๕. "อย่าเก่งเกินกาย" ......................................................................................

๖. "จงลาตายเสมอ" .......................................................................................

๗. "อย่าเผลอ พอง-ยุบ" ..................................................................................

๘. "สรุปจาก ภพ ชาติ" ....................................................................................

๙. "สรรพสิ่งว่างเปล่า" ....................................................................................

๑๐. "ตัวตนไม่มีแท้จริง" ...................................................................................


-----------------------๑๙/๒/๕๘-----------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จับความคิดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นปรัชญาชีวิตขอเก็บเอาไปพิจารณาหน่อยนะครับอาจารย์ ขอบคุณครับ