โครงการสร้างความร่วมมือฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตอนที่ 2


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.39 น. ณ ศูนย์พัฒนาการนวดแผนไทย อาคารสโมสรนักศึกษา พระปริยัติธีรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2558 โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของโครงการฯ ต่อประธานความว่าในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้โปรดเมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย งานศูนย์อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ขึ้นในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2558 โดยมีการจัดการเรียนการสอนการนวดแผนไทย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

1. หลักสุูตรนวดแผนไทย จำนวน 150 ชั่วโมง จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2558

2. หลักสูตรนวดกดจุดจัดกระดูกฟื้นฟูสุขภาพ จำนวน 150 ชั่วโมง จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 10 เมษายน 2558

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อนำมาประกอบอาชีพได้

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้มีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยการจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญา

3. เพื่อให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากร มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้ง 2 รุ่น จำนวน 100 รูป/คน ส่วนวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ธานินทร์ สังฆะกาโร อนุกรรมการนวดแผนไทย ระดับ 2 และคณะ ผลที่คาดว่าตะได้รับคือผู้ผ่านการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้.

หมายเลขบันทึก: 586468เขียนเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2015 08:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2015 08:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี