ประชุม (08/01/58)

วันนี้มีประชุมเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในโรงเรียน

เรื่องแรกที่ประชุม คือ เรื่องวันเด็กที่จะจัดในวันพรุ่งนี้ จะมีการจัดฐานให้นักเรียนเล่นเป็นสี่ฐาน แบ่งไปตามระดับชั้น อนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย และมัธยม และจะมีการขอของรางวัลสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียน และชุมชนร่วมด้วย และจัดคณะครูไปช่วยในจุดต่างๆ เช่น จุดของรางวัล ประจำฐานแต่ละระดับชั้น

เรื่องต่อมาคือเรื่องที่โรงเรียนได้งบมาเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ และจะมีการประมูลให้ผู้รับเหมามาแข่งราคากัน และก่อนนั้นที่จเริ่มทำ จะให้ทางเทศบาลมาช่วยตัดต้นไม้ต่างๆ ออกก่อน และวางแผนงานเอกสารต่างๆ

เรื่องทำห้องสมุด เนื่องจากทางโรงเรียนได้งบมาสร้างห้องสมุดสองชั้นใหม่ จะมีการรื้อบ้านพักภารโรงออกก่อน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก็บไว้ ครูคนไหนอยากใช้ประโยน์ก็สามารถไปหยิบมาใช้ได้เลย เพราะหลังจากทำการรื้อ ของทุกอย่างจะถูกขนไปด้วย และจะทำการล้อมรั่วเพื่อป้องกันการก่อสร้าง และความปลอดภัย

เรื่องร้านกาแฟที่กำลังสร้างที่หน้าโรงเรียน มีการวางแผนงานต่างๆ การรายงานความคืบหน้าในการสร้างบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)