อาชีพงานฝีมือ (07/01/58)

วิชาการงานอาชีพชั้น ม. 1 วันนี้สอนเรื่องงานฝีมือ

—อาชีพงานฝีมือ เป็นอาชีพที่ปฏิบัติงานโดยใช้ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน อาชีพนี้้องใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นเวลานาน เพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดูโดดเด่น เช่น

งานศิลปะ การวาดรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเหมือน การตกแต่งอาคารบ้านเรือน การวาดรูปต่างๆ

งานหัตถกรรม งานช่างที่ทำด้วยมือหรืออุปกรณ์ง่าย ๆ อาศัยทักษะและเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและศาสนา สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

งานประติมากรรม เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น ลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ


ส่วน ป. 1/2 ให้วาดรูปวันเด็กแห่งชาติบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)