บรรยายพิเศษในการประชุมระดมความคิดเห็นการทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ระดับภาค

สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ทุกท่าน

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ผมได้รับเกียรติจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้คณะนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัดทำโครงการการทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คณะนักวิจัยได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ระดับภาค ให้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5" ในวันที่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 – 10.30 น ณ ห้องเจริญเมือง โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (2)

การทบทวนและการประเมินผลแผนการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5

13 กุมภาพันธ์ 2558

ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาว์เวอร์ กรุงเทพฯ

 • -เรื่องกีฬาเป็นเรื่อง Global
 • -สมาคมกีฬาไทยต่างๆเมื่อมีการประชุมระดับโลกต้องมีความเป็น Internationalism ด้วย
 • -สมาคมกีฬา ต้องมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพราะกีฬาไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง ขอให้การทำงานมีความโปร่งใสด้วย
 • -ขอให้ทุกคนรวมพลังกันเพื่อเอาชนะอุปสรรค
 • -พัฒนาทุนมนุษย์ในตัวละครต่างๆอย่างต่อเนื่อง
 • -พัฒนาจิตวิญญาณ ค่านิยม และจริยธรรม ต่อมาถึงฝึกความเป็นมืออาชีพ ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ต้อง Back to basic
 • -ความเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่ว่าต้องเก่งแต่ต้องทำให้มีมาตรฐาน ปรับปรุงให้ดีที่สุด

หากเรามองกีฬาเป็น Life cycle โดยการมองเรื่อง HR Architecture ต้องดูแลนักกีฬาตั้งแต่วัยเยาว์ วงจรนี้ขับเคลื่อนให้เป็นนักกีฬาอาชีพ เมื่อเรามีการลงทุนเรื่องการศึกษา โภชนาการ เมื่อสามารถลงทุนกีฬา ก็จะมีนักกีฬาที่มีความสามารถได้ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาคอรัปชั่น โดยจะต้องมีระบบที่ดูแลนักกีฬาด้วย

กีฬาสูงอายุเป็นแผนที่ยิ่งใหญ่ ต้องทำให้กีฬาเป็นความยั่งยืน

กีฬามีอิทธิพลอย่างมาก

ที่สำคัญนักกีฬาต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้

กฎในการสร้างทุนแห่งความสุขของผม

Happiness Capital

(Dr. Chira Hongladarom's Model)

Happiness Capital

(Sharp/Hongladarom's Model)

 • 1.สุขภาพทางร่างกายและจิตใจพร้อมไม่หักโหม

(Healthy)

2.ชอบงานที่ทำ

(Passion)

3. รู้เป้าหมายของงาน

(Purpose)

4. รู้ความหมายของงาน

(Meaning)

5. มีความสามารถที่จะทำให้งานสำเร็จ

(Capability)

6. เรียนรู้จากงานและลูกค้าตลอดเวลา

(Learning)

7. เตรียมตัวให้พร้อม

(Prepare)

8. ทำงานเป็นทีม อย่าทำงานคนเดียว

(Teamwork)

9. ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้แก่ทีมงานและลูกทีม

(Coaching)

10. ทำงานที่ท้าทาย

(Challenge)

11. ทำงานที่มีคุณค่า

(Enrichment)

1.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

(Exercise)

2.อย่าแบกงานที่หนักเกินไป

(Put down your burden)

3. ศักยภาพในการถ่ายทอดในงาน

(Communicate Effectively)

4. ทำงานในจุดแข็งของตัวเอง

(Recognize your strengths)

5. มุ่งมั่นในงาน

(Keep Focus)

6. ทำในสิ่งที่อยากทำไม่ใช่เพราะต้องทำ

(Reduce the 'shoulds')

7. ทำงานในองค์กรที่มองคุณค่าของคนและงานคล้าย ๆ กัน

(Clarify your values)

8. อย่าทำงานเครียดและวิตกกังวล

(Overcome worry and stress)

9. บริหารภาระงานให้เหมาะกับตัวเอง

(Refine your workload)

10.ใช้คำว่าขอบคุณกับลูกน้องและเพื่อนร่วมงาน

(Choose your words)

11.สร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความสุขร่วมกัน

(Create good environment)

คำถาม

 • 1.ขอถามว่าเมื่อทำแผนยุทธศาสตร์ โดยระบบปฏิบัติการที่ดีจะให้คู่มือมาด้วย แต่เมื่อทำแผนแล้วไม่ได้ให้คู่มือ เป็นไปได้หรือไม่ว่าควรจะทำคู่มือทุกครั้งเพื่อตีความแผนยุทธศาสตร์กีฬาแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง
 • อ.จีระ: การทำคู่มือต้องมีคนช่วยร่าง และขอขอบคุณที่มองว่ากีฬาเป็นเรื่องของการข้ามกระทรวง
 • หากมีระบบในการหารือกันระหว่างกระทรวงก็จะทำให้เป็นแนวร่วมและได้แนวทางที่ดีขึ้น
 • 2.ถ้ามีคู่มือแล้ว แล้วเอาไปปฏิบัติแต่เมื่อผู้บริหารไม่เปลี่ยน Mindset จะทำอย่างไร
 • อ.จีระ: ปรับ mindset เป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เคยเชื่อ มาเป็นของใหม่
 • การเปลี่ยน Mindset ต้องอ่านหนังสือเยอะๆ และต้องถามตัวเองว่า ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิด อะไรจะเกิดขึ้นกับเรา ต้องเอาเคสต่างๆมาศึกษา
 • 3.สนใจเรื่องสุขภาพ การบาดเจ็บของนักกีฬา ยังอยู่ในแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติน้อยเกินไป จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องนี้
 • อ.จีระ: ในต่างประเทศเรื่องกระดูก Orthopedic โดยเฉพาะอเมริกาก้าวหน้าไปมาก ม.เกษตร มศว. มอ. ควรจะรวมตัวตั้งเป็นศูนย์ Sport science ในเรื่องกระดูก และต้องซ้อมในเรื่องการ Straight ด้วย
 • ปัญหาเรื่องการมองในระยะยาวนั้นยังมีน้อยเกินไปในวงการกีฬา และควรจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้มากขึ้นด้วย
 • 4.การปฏิรูป การคิดนอกกรอบ หรือ Digital sport ยังไม่มีการถ่ายโอนให้คนยุคใหม่ๆเข้ามารับช่วงต่อได้เลย
 • อ.จีระ: สมาคมต้องฝึกเจ้าหน้าที่ประจำให้มีศักยภาพเรื่องภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ถึง 10 แห่งอยู่ได้ เพราะไม่มีพนักงานประจำ ถ้าจะบริหารคนต้อง ให้ Respect และ Dignity
 • เรื่องกีฬาต้องมีการปฏิรูปค่านิยมอย่างจริงจัง
 • 5.มองการกีฬาของกทม. ซึ่งมีนักการเมืองเป็นผู้บริหารสูงสุดอย่างไร
 • อ.จีระ: คิดว่าขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการสำนัก ต้องมีเครือข่ายกับข้างนอก แต่ยังทำไม่ได้เต็มที่ แต่ท่าทีของผอ.สำนักต้องสร้างเครือข่ายได้

6. เรื่องการพัฒนาทักษะเรื่องภาษาเป็นเรื่องสำคัญ โรงเรียนในกทม. ทั้งโรงเรียนสามัญ และโรงเรียนกีฬา อยากให้มีองค์กรที่จะรองรับเรื่องนี้ ทั้งเยาวชนทีมชาติ และเยาวชนต่างๆ อยากถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อให้มีองค์กรรองรับในการช่วยสอนภาษา

อ.จีระ: สิ่งแรก คือ เรื่องภาษาอังกฤษ สมัยที่เรียนเทพศิรินทร์ ครูมีศักยภาพมาก แต่ช่วงหลังมีปัญหาคือสอนผิด และไม่เข้าใจภาษาในบริบทวัฒนธรรม จึงเน้นไปที่แกรมม่า

8 K's : ทฤษฎีทุน 8 ประเภทพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • Human Capital ทุนมนุษย์
 • Intellectual Capital ทุนทางปัญญา
 • Ethical Capital ทุนทางจริยธรรม
 • Happiness Capital ทุนแห่งความสุข
 • Social Capital ทุนทางสังคม
 • Sustainability Capital ทุนแห่งความยั่งยืน
 • Digital Capital ทุนทาง IT
 • Talented Capital ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

5 K's (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์

Creativity Capital ทุนแห่งการสร้างสรรค์

Knowledge Capital ทุนทางความรู้

Innovation Capital ทุนทางนวัตกรรม

Emotional Capital ทุนทางอารมณ์

Cultural Capital ทุนทางวัฒนธรรม

ขอบคุณบันทึกดีๆ ฝากติดตามค่ะ

https://www.gotoknow.org/posts/585963