20 ธันวาคม 2557 งานกีฬาสี

20 ธันวาคม 2557 งานกีฬาสี

ในวันงานกีฬาสีของโรงเรียนต้นเเก้วผดุงพิทยาลัย

ได้จัดงานกีฬาสีอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ณ สนามกีฬาเทศบาล

ตำบลหางดง ซึ่งมีการเตรียมงานมาเป็นอาทิตย์ เพื่อจัดงาน

นอกสถานที่ให้ผู้คนได้เห็นถึงสักยภาพของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)